Onze duurzame initiatieven

Binnen onze duurzaamheidsstrategie formuleren we heel wat ambitieuze doelstellingen op lange termijn. Om die te realiseren, zetten we meer dan 150 concrete projecten op: onze duurzaamheidsinitiatieven.

Ons plan voor minder CO₂-uitstoot Medjoul dadels uit Marokko Investeren in groene energie Biohoning uit Brazilië Duurzamere cashewnoten uit Benin Zero-emissietransport voor goederen Hoe bevorderen we de biodiversiteit? Biologisch varkensvlees van eigen bodem Hergebruik van afval- en regenwater 100 % gecertificeerd hout en papier Pionieren met vertical farming Verantwoorde sojateelt in binnen- en buitenland Duurzame vis Duurzame koffie en thee Slim en duurzaam goederenvervoer Duurzame mobiliteit voor medewerkers De nieuwe welzijnskip van Colruyt Group: beter welzijn voor vleeskippen Circulair bouwen 12 miljoen bomen voor zuivere lucht Continu leren en ontwikkelen Ons energiereductieplan Verantwoord antibioticagebruik bij dieren Ketenprojecten om lokale gemeenschappen te versterken Aan tafel in 1-2-3 euro Belgische chocolade uit eerlijke handel Naar minimale afvalstromen en maximale recyclage Zeeboerderij voor Belgische mosselen Volop voor verantwoord katoen Dier- en milieuvriendelijke eieren Productie hernieuwbare elektriciteit Duurzamere palmolie Betere voedingswaarden voor een evenwichtiger eetpatroon Verdoofd slachten en audits in slachthuizen Konijnen uit diervriendelijke parksystemen Sociale audits Meer verse groenten en fruit uit België Hoe we voedselverlies tegengaan Hoffelijk en veilig vrachtvervoer Rechtstreekse samenwerking met Belgische landbouwers Duurzame koeling van producten Duurzame klantenmobiliteit Dierenwelzijn bij runderen FSC-houtskool en duurzame briketten uit reststromen Meer lage-energiewinkels, minder fossiele brandstoffen Voedseloverschotten in onze winkels: wat doen we ermee? Wat zijn duurzame verpakkingen?