Jaarverslag 2020/21: een kort overzicht

Bekijk een kort overzicht van het jaarverslag van boekjaar 2020/21 en download de onderdelen die jou het meest interesseren.

Woord van de Voorzitter

In het boekjaar 2020/21 had de wereldwijde pandemie ook op onze groep een ongekende impact. Daarbij gaven we blijk van een ongelooflijke flexibiliteit, creativiteit en solidariteit en slaagden we erin om onze maatschappelijke rol te blijven vervullen: de voedselvoorziening verzekeren, met oog voor de veiligheid van medewerkers en klanten.

In dit moeilijke jaar realiseerden we een omzet van ruim 9,9 miljard euro. Colruyt bleef zijn Laagste Prijzen-belofte waarmaken, en als groep investeerden we verder in onze winkels en distributiecentra, in e-commerce en innovatie –en duurzaamheidsprojecten. Via participaties en overnames realiseerden we verder onze langetermijnstrategie om klanten relevante oplossingen te bieden in alle fases van hun leven.
Duurzaam ondernemen bleef de rode draad doorheen al onze activiteiten. Zo versterkten we onze partnerships met Belgische producenten en lanceerden we in primeur de Eco-Score, zodat consumenten makkelijker duurzame keuzes kunnen maken. We bleven ook fors investeren in de productie én distributie van hernieuwbare energie.

Kortom, we bleven samen doorwerken en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarvoor nog eens hartelijk dank, beste medewerker, klant, leverancier of partner. Allemaal kunnen jullie op Colruyt Group blijven rekenen.

Jef Colruyt
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Colruyt Group

Wie zijn we?

Colruyt Group is een familiebedrijf dat over drie generaties is uitgegroeid tot een retailgroep met bijna 33.000 medewerkers en een diverse portefeuille food- en non-foodformules in België, Luxemburg en Frankrijk. De detailhandel blijft goed voor vier vijfde van onze omzet, maar we zijn ook actief in de groothandel, foodservice en productie van hernieuwbare energie. Typisch voor Colruyt Group is dat we veel zelf blijven doen. Zo koesteren we een schat aan ervaring en vakmanschap in domeinen als techniek, IT en communicatie, maar ook in productie en verpakking van vlees, koffie, kaas en wijn.

Gedeelde waarden, complementaire merken en duurzaamheid

Onze complementaire merken geven elk op hun eigen, authentieke manier invulling aan de ‘eenvoud in retail’ waar we als groep voor staan. Op die manier draagt elk merk bij tot de realisatie van onze gezamenlijke missie.

Elk merk draagt ook dezelfde groepswaarden in zich, herkenbare fundamenten voor onszelf, onze partners en klanten. Zo weet iedereen waar we voor staan en dat creëert vertrouwen.

Als waardengedreven bedrijf willen we met alles wat we ondernemen een positief verschil maken. Duurzaamheid blijft dan ook de rode draad in alles wat we ondernemen. We vertrekken ook steeds vanuit een positief mensbeeld en investeren in onze medewerkers. Het is immers in de mate dat de mensen groeien, dat onze firma groeit.

Activiteiten

Onze operationele activiteiten delen we op in detailhandel, groothandel, foodservice, overige activiteiten en groepsondersteunende activiteiten. Het merendeel van onze omzet genereren we in België, maar we hebben ook commerciële activiteiten in Frankrijk en Luxemburg, en ondersteunende diensten in India en Hongkong.

Detailhandel (retail)

De omzet van de detailhandelsactiviteit steeg dit boekjaar met 5,2% tot 8.308 miljoen euro.

Detailhandel vertegenwoordigt 83,7% van de totale groepsomzet en omvat onze winkels en webshops in eigen beheer: Colruyt Laagste Prijzen, Collect&Go, OKay, Bio-Planet, Cru, Colruyt Prix-Qualité, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en de kledingketens ZEB, ZEB For Stars, PointCarré en The Fashion Store.

Onder de detailhandel vallen ook de exportactiviteiten van Colex en onze participaties in Newpharma, MyComfort24 en Scallog en Daltix.

Groothandel en foodservice

Onze groothandels- en foodservice-activiteiten realiseerden in 2020/21 een omzetstijging van 11,7% tot 1.075 miljoen euro.

Deze activiteiten zijn samen goed voor 10,8% van onze groepsomzet. Retail Partners Colruyt Group groepeert alle groothandelsactiviteiten in België: de leveringen aan winkels van Spar, Alvo, Mini Market en aan kleinere zelfstandige winkeliers. In Frankrijk levert Codifrance aan de geaffilieerde winkels Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa en aan andere zelfstandige winkeliers. Foodservice omvat de activiteiten van Solucious in België.

Overige activiteiten

De omzet van de overige activiteiten daalde met 24,2% tot 547 miljoen euro, of 5,5% van de totale omzet.

Dit segment omvat voornamelijk de omzet van de DATS 24-tankstations in België en van Symeta Hybrid (print & document management solutions). Onze participatie in Virya Energy (groenestroomproductie) wordt ook opgenomen in dit segment.

Groepsondersteunende activiteiten

Dit betreft de productieafdelingen van Colruyt Group Fine Food en onze andere ondersteunende diensten: Technics & Real Estate, Business Processes & Systems, Finance, People & Organization, Colruyt Group Academy, Corporate Marketing, Customer Communication & Experiences, In Contact en Retail Services Center.

Corporate governance

Raadpleeg de samenstelling van de Raad van Bestuur en directie, onze verklaringen over deugdelijk en duurzaam bestuur, en de info voor de aandeelhouders.

 1. Bestuur, toezicht en directie
 2. Deugdelijk / duurzaam bestuur
 3. Aandeelhouderschap - aandelen Colruyt

Corporate sustainability

Met Colruyt Group willen we samen duurzaam meerwaarde creëren. Vanuit onze economische impuls brengen we op maatschappelijk en ecologisch vlak een positieve spiraal op gang.

Ontdek onze visie op duurzaamheid en een selectie van onze belangrijkste realisaties, onderverdeeld in twaalf werven.

Financieel verslag

Bekijk de geconsolideerde financiële resultaten van het voorbije boekjaar.

 1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 3. Geconsolideerde balans
 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
 6. Verklaring van de verantwoordelijke personen
 7. Verslag van de commissaris
 8. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering 2020/21

Navigeer eenvoudig door de verschillende hoofdstukken en rubrieken op je computer, tablet of smartphone. En klik vlot door naar de verhalen en filmpjes op onze website.

Lees meer