Jaarverslag 2021/22: een kort overzicht

Bekijk een kort overzicht van het jaarverslag van boekjaar 2021/22 en lees de hoofdstukken die jou het meest interesseren.

Woord van de Voorzitter

Het boekjaar 2021/22 was net als het voorgaande een uitdagende periode, waarin de wereldwijde COVID-19-pandemie op diverse manieren een impact had op onze activiteiten. In die onzekere context kregen we ook af te rekenen met de gevolgen van de watersnood in juli 2021 en het conflict in Oekraïne. We zijn er fier op dat we in die omstandigheden voldoende flexibiliteit en creativiteit aan de dag hebben kunnen leggen om naar behoren te blijven functioneren. Ondanks grondstoffentekorten, verstoorde productieketens en logistieke obstakels bleven we onze maatschappelijke rol vervullen en kwam de voedselvoorziening nooit echt in het gedrang.

In een complexe en uitdagende context hebben we het boekjaar toch nog behoorlijk kunnen afsluiten. Onze formules Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar konden hun gezamenlijk marktaandeel in België consolideren. De uiteenlopende prestaties van onze gediversifieerde merkenportefeuille resulteerden in een stijging van de groepsomzet met 1,2% tot net boven 10 miljard euro. Het nettoresultaat sloot beduidend lager af op 2,9% van de omzet. 

Jef Colruyt

Ondanks deze uitdagingen is Colruyt Group fors blijven investeren in de toekomst. We investeerden 488 miljoen euro en bleven bovendien het Colruyt Group-ecosysteem uitbreiden met een aantal acquisities, waaronder Newpharma, Foodbag, Roelandt Group, JIMS en Culinoa. Daarmee versterken we onze ambities op het vlak van onder andere e-commerce, verticale integratie, gezondheid en verduurzaming. We namen ook bijkomende initiatieven op het vlak van duurzaam ondernemen en bleven sterk investeren in de productie en distributie van hernieuwbare energie. Zo pionieren we via onze participatie in de energieholding Virya Energy in de industriële productie van groene waterstof en bouwen we mee aan grootschalige windparken in binnen- en buitenland.

In een alweer onwaarschijnlijk boekjaar hebben we als groep heel wat gerealiseerd, steunend op het vakmanschap en het ondernemerschap dat we met 33.000 medewerkers koesteren. De investeringen in zowel mensen als een duurzame infrastructuur zullen ons toelaten om ook de komende jaren voor miljoenen klanten klaar te staan, elke dag opnieuw. 

Jef Colruyt
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Colruyt Group

Wie zijn we?

Colruyt Group is een familiebedrijf dat over drie generaties is uitgegroeid tot een retailgroep met bijna 33.000 medewerkers en een diverse portefeuille food- en non-foodformules in België, Luxemburg en Frankrijk. De detailhandel blijft goed voor vier vijfde van onze omzet, maar we zijn ook actief in de groothandel, foodservice en productie van hernieuwbare energie. Typisch voor Colruyt Group ten slotte is dat we veel zelf blijven doen. Zo koesteren we een schat aan ervaring en vakmanschap in domeinen als techniek, IT en communicatie, maar ook in de productie en verpakking van onder meer vlees, koffie, kaas en wijn.

Medewerkers Colruyt Group

Gedeelde waarden, complementaire merken en duurzaamheid

Onze complementaire merken geven elk op hun eigen, authentieke manier invulling aan de ‘eenvoud in retail’ waar we als groep voor staan. Op die manier draagt elk merk bij tot de realisatie van onze gezamenlijke missie. Elk merk draagt ook dezelfde groepswaarden in zich, herkenbare fundamenten voor onszelf, onze partners en klanten. Zo weet iedereen waar we voor staan en dat creëert vertrouwen.

Als waardengedreven bedrijf willen we met alles wat we ondernemen een positief verschil maken. Duurzaamheid blijft dan ook de rode draad in alles wat we ondernemen. We vertrekken ook steeds vanuit een positief mensbeeld en investeren in onze medewerkers. Het is immers in de mate dat de mensen groeien, dat onze firma groeit.

Activiteiten

Onze operationele activiteiten delen we op in detailhandel, groothandel, foodservice, overige activiteiten en groepsondersteunende activiteiten. Het merendeel van onze omzet genereren we in België, maar we hebben ook commerciële activiteiten in Frankrijk en Luxemburg, en ondersteunende diensten in India.

Detailhandel (retail)

De omzet van de detailhandelsactiviteit daalde in boekjaar 2021/22 met 1,7% tot 8.165 miljoen euro.

Detailhandel vertegenwoordigt 81,2% van de totale groepsomzet en omvat onze winkels en webshops in eigen beheer: Colruyt Laagste Prijzen, Collect&Go, OKay, Bio-Planet, Cru, Colruyt Prix Qualité, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, de fitnessketen JIMS en de kledingketens ZEB, PointCarré en The Fashion Store. Onder de detailhandel vallen ook de exportactiviteiten van Colex en onze participaties in Newpharma, MyComfort24, Robinetto, Foodbag, Scallog en Daltix.

Retail Colruyt Group
Solucious Colruyt Group

Groothandel en foodservice

De omzet van het segment groothandel en foodservice daalde in boekjaar 2021/22 met 0,9% tot 1.065 miljoen euro. Deze activiteiten zijn samen goed voor 10,6% van de groepsomzet.  

Retail Partners Colruyt Group groepeert alle groothandelsactiviteiten in België: de leveringen aan winkels van Spar, Alvo, Mini Market en aan kleinere zelfstandige winkeliers. In Frankrijk levert Codifrance aan de geaffilieerde winkels Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa en aan andere zelfstandige winkeliers. Foodservice omvat de activiteiten van Solucious en Culinoa in België.

Overige activiteiten

De omzet van de overige activiteiten steeg in boekjaar 2021/22 met 49,7% tot 819 miljoen euro of 8,2% van de totale omzet.

Dit segment omvat voornamelijk de omzet van de DATS 24-tankstations in België en van Symeta Hybrid (print & document management solutions). Onze participatie in Virya Energy (groenestroomproductie) wordt ook opgenomen in dit segment.

DATS 24 Colruyt Group

Groepsondersteunende activiteiten

Dit betreft de productieafdelingen van Colruyt Group Fine Food en onze andere ondersteunende diensten: People & Organisation, Operate & Improve, Learning & Development, IT, Technics, Real Estate, Corporate Marketing, Marketing Communications Services, Retail Services Center en Customer Services. We stellen in dit hoofdstuk ook onze stichting Collibri Foundation voor. 

Corporate governance

Dit hoofdstuk bevat informatie over het bestuur, de werking en de interne controle van Colruyt Group en over alle aspecten van deugdelijk bestuur. We delen ‘Corporate governance’ op in drie grote delen. Een over bestuur, toezicht en directie, een tweede over deugdelijk duurzaam bestuur en een laatste over aandeelhouderschap. 

Distributie Colruyt Group

Corporate sustainability

De kern van onze missie luidt ‘samen duurzaam meerwaarde creëren’. Duurzaamheid is en blijft de rode draad in al onze activiteiten, waarbij we vanuit onze economische positie ook op ecologisch en sociaal vlak een positieve spiraal willen op gang brengen. Voor het tweede jaar op rij koppelen we onze duurzaamheidsrapportering aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We selecteerden zeven doelstellingen en lichten in dit hoofdstuk onze visie, aanpak en concrete resultaten toe. 

Duurzaamheid Colruyt Group

Financieel verslag

In dit hoofdstuk vind je alle geconsolideerde financiële resultaten van het voorbije boekjaar zoals de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de balans, het kasstroomoverzicht, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen, de verklaring van de verantwoordelijke personen en het verslag van de commissaris. 

Financieel verslag Colruyt Group

Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering 2021/22

Navigeer eenvoudig door de verschillende hoofdstukken en rubrieken op je computer, tablet of smartphone. En klik vlot door naar de verhalen en filmpjes op onze website.

Lees meer