Geconsolideerd omzetcijfer voor de eerste 9 maanden van boekjaar 2008/09

Persvragen?

Hanne Poppe & Silja Decock

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Contactformulier