Geconsolideerd omzetcijfer voor de eerste 3 maanden van boekjaar 2010/11

Persvragen?

Hanne Poppe & Silja Decock

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Contactformulier