Financieel verslag

  1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  3. Geconsolideerde balans
  4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  6. Verklaring van de verantwoordelijke personen
  7. Verslag van de commissaris
  8. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Dit hoofdstuk downloaden

Maandag 31 juli 2017 Download PDF

Volledige jaarverslag bekijken?

Maandag 31 juli 2017 Download PDF