Financieel verslag

  1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  3. Geconsolideerde balans
  4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  6. Verklaring van de verantwoordelijke personen
  7. Verslag van de commissaris
  8. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Dit hoofdstuk downloaden

Dinsdag 31 juli 2018 Download PDF

Volledige jaarverslag bekijken?

Dinsdag 31 juli 2018 Download PDF