Financieel verslag

  1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  3. Geconsolideerde balans
  4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  5. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  6. Verklaring van de verantwoordelijke personen
  7. Verslag van de commissaris
  8. Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Download dit hoofdstuk

Maandag 29 juli 2019 Download PDF

Jaarverslag 2018/19

Maandag 29 juli 2019 Download PDF