Woord van de Voorzitter

Jef Colruyt, Voorzitter van de Raad van Bestuur, blikt terug op het voorbije boekjaar.

Stap voor stap, verder op de ingeslagen weg

Het boekjaar 2017/18 stond voor Colruyt Group in het teken van bestendiging en gestage groei. Zo zagen we onze vergelijkbare groepsomzet stijgen met 3,4% tot ruim EUR 9 miljard en sloten we het boekjaar af met een nettowinst van EUR 374 miljoen.

We trokken opnieuw voluit de kaart van innovatie en duurzaamheid. Zo openden we onze allereerste fossiele-brandstofvrije winkels en begonnen we met de renovatie van de oudere winkels tot lage-energiegebouwen. Daarnaast investeerden we fors in research en applicaties voor gepersonaliseerde voeding. Want we willen iedereen in staat stellen om eenvoudig en goed geïnformeerd keuzes te maken. Meer kwalitatieve data en nieuwe technologieën laten ons ook toe om meerwaarde te creëren voor de mensen. Ik denk hierbij aan onze recente app Apporto, die het makkelijker maakt om boodschappen te doen voor elkaar en zo voor meer verbinding zorgt. Onze data beheren we trouwens met het grootste respect voor de privacy, helemaal in lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR).

Het afgelopen boekjaar prijkten thema’s als dierenwelzijn en voedselveiligheid hoog op de maatschappelijke agenda. Op deze en tal van andere maatschappelijke domeinen blijven we aan de ingeslagen weg timmeren. Als schakel tussen producent en consument nemen we onze verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van de ketens. Dat doen we het liefst stap voor stap, en in nauwe samenwerking met de andere schakels.

Ten slotte wil ik iedereen bedanken die bijdraagt aan de groei van Colruyt Group: klanten, leveranciers, partners en uiteraard onze ruim 29.000 medewerkers. Met hun inzet en enthousiasme zorgen zij ervoor dat we vol vertrouwen en vastberaden kunnen voortgaan op de ingeslagen weg.

 

Jef Colruyt
Voorzitter Raad van Bestuur Colruyt Group

Dit hoofdstuk downloaden

Dinsdag 31 juli 2018 Download PDF

Volledige jaarverslag bekijken?

Dinsdag 31 juli 2018 Download PDF