Parkwind

Parkwind is opgericht in 2012 vanuit het geloof dat windenergie de sleutel is tot een duurzame toekomst. Parkwind engageert zich om offshore windenergie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Dat wil het doen door de bevoorrechte partner in groene energie te worden van gemeenschappen, overheden en leveranciers.

Wereldwijd erkende Belgische expertise

Parkwind exploiteert momenteel drie windparken met een totale productiecapaciteit van 552 MW. De parken liggen zowat 38 km van de Belgische kust, in een zone van 200 km² die de ontwikkeling van offshore windenergie moet promoten. In de eerste helft van 2020 zal ook het vierde project van Parkwind operationeel worden: Northwester 2. Dat windpark brengt de totale capaciteit van het bedrijf op 776 MW. Het succes en de opgedane kennis in België laten Parkwind toe om ook internationale projecten te realiseren. Twee extra projecten in Duitsland en Ierland zijn volop in ontwikkeling, met een verwachte einddatum in 2023. Eind 2019 wil Parkwind ook kantoren openen in Noord-Amerika en Azië.

Offshore windturbine

Meer dan windparken alleen

Parkwind is ook bezig met heel wat R&D-projecten, in samenwerking met universiteiten en publieke organisaties. Dat gaat van innovatie in materiaalonderzoek tot verschillende onderzoeksprojecten rond waterstof als energiebuffer en mobiliteitsoplossing. Parkwind zet zich in om zulke technologieën te verbeteren. Zo wil het de infrastructuurkosten van windparken doen dalen en tegelijk het aandeel van groene energie voor iedereen verhogen.

Offshore windturbine in schemer

Vragen?

Contact Form

+32 (0)16 24 07 90

2012