We zetten onze schouders onder de VN-duurzaamheidsagenda

Om te rapporteren over duurzaam ondernemen kozen we voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN lopen tot en met 2030 en moeten onder meer armoede verminderen, ongelijkheid bestrijden en de klimaatverandering aanpakken. Sinds 2017 mag Colruyt Group zelfs de titel dragen van ‘Voice’ van de SDG’s. Een mooie waardering van onze jarenlange inspanningen rond duurzaamheid.

Samen meer vooruitgang boeken

Dat er wereldwijd overeenstemming is over een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda is een goede zaak. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, van individuen over non-profitorganisaties tot bedrijven en overheden, gaan we samen sneller vooruit. En Colruyt Group levert zijn bijdrage aan het geheel. We koppelen de ambitieuze doelstellingen van de VN aan concrete uitdagingen binnen een Europese retailcontext en gaan gericht aan de slag, samen met onze partners.

Trotse SDG-ambassadeur

Samen met 7 andere Belgische organisaties mogen we sinds 2017 het brede publiek warm maken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Met veel plezier nemen we die rol op. Zo toetsen we al onze initiatieven af aan de mondiale agenda en we communiceren dat ook duidelijk, zowel op deze website als naar onze medewerkers en klanten. Op die manier hopen we mensen en organisaties te inspireren om actief mee te werken aan een duurzamere toekomst.

Hoe wij duurzaam ondernemen

17 universele doelstellingen

De duurzame ontwikkelingsagenda van de VN telt 17 doelstellingen die door alle landen zijn erkend. Ze zijn gebundeld rond de vijf P’s: people, planet, prosperity, peace en partnership.

                               

Duurzaamheidsrapportering in ons jaarverslag

Elk jaar rapporteren we over de maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van de SDG’s, in combinatie met een heel aantal KPI’s of indicatoren. Ons jaarverslag geeft een goed beeld van waar we nu staan. Want duurzaam ondernemen is nooit af.

Bekijk de KPI’s