Colruyt Group brengt met bedrijfsfonds Collibri Foundation jongeren uit verschillende windstreken samen

Vandaag vindt Tomorrow’s Voices plaats in Halle, in de hoofdzetel van Colruyt Group, en dit in aanwezigheid van CEO Jef Colruyt. Tijdens dit evenement luisteren zij naar jongeren uit alle windstreken van de wereld die hen pitches voorstellen rond leiderschap, vanuit hun eigen talenten. Dit gebeurt op initiatief van Collibri Foundation, het bedrijfsfonds van Colruyt Group dat investeert in vorming van jongeren in binnen- en buitenland. Onder het motto “Educate, Develop, Empower” wil het jongeren in verbinding brengen en hen sterker maken.

Interculturele uitwisseling als hefboom voor ontwikkeling en leiderschap bij jongeren
 
Met Collibri Foundation steunt Colruyt Group vormingsprojecten in ontwikkelingslanden en in België. Tijdens “Tomorrow’s Voices” worden vier specifieke projecten samengebracht die door dit bedrijfsfonds gefinancierd worden. Samen met YOUCA (jongeren uit België en El Salvador), EduExposure (jongeren uit Indonesië) en BOOST (jongeren uit Brussel) stimuleert Collibri Foundation de jongeren tijdens dit event om na te denken over hun toekomst.

Zo krijgen de jongeren in de voormiddag een sessie rond ‘persoonlijk leiderschap’. Talentcoach Luk Dewulf zet hen aan om na te denken over hoe zij andere jongeren kunnen inspireren en hoe ze een wereldwijd netwerk kunnen opbouwen vanuit hun eigen talenten. Vervolgens wordt de jongeren gevraagd om een campagne te bedenken die persoonlijk leiderschap bij jongeren stimuleert, en ze met elkaar verbindt. Ze bereiden een creatieve pitch voor die ze daarna aan een panel presenteren waarin onder andere Jef Colruyt (CEO Colruyt Group) zetelt. Ze zullen ook met dit panel  in gesprek kunnen gaan.

Jef Colruyt, CEO Colruyt Group: “Meer dan ooit heeft de wereld nood aan nieuwe ideeën, een luide stem voor de toekomst. Daarom brengen we met Collibri Foundation deze 50 ondernemende jongeren uit verschillende organisaties en windstreken samen om te werken rond het thema ‘persoonlijk leiderschap’. Zo willen we hen sterker maken om in hun eigen land een verschil te kunnen maken. We zijn ervan overtuigd dat deze jongeren kracht kunnen putten uit elkaar en veel van elkaar kunnen leren.”

Jolien Vanden Wyngaert, coördinator bij YOUCA, vult aan: “Collibri Foundation is al sinds het begin van YOUCA (toen nog Zuiddag) een vaste partner. Eén van de pijlers van YOUCA is de ontmoeting tussen jongeren wereldwijd. Een evenement als vandaag past dus helemaal in die filosofie, we zijn trots dat we daar aan kunnen bijdragen.”

 

Collibri Foundation: vormingsprojecten voor meer dan 800 jongeren wereldwijd
 
Als het fonds van Colruyt Group steunt Collibri Foundation al 15 jaar vormingsprojecten voor jongeren in moeilijke situaties, zowel in België als in landen in ontwikkeling waar Colruyt Group producten aankoopt. Via uitwisseling van ideeën en culturen wil het jongeren uit het Noorden en Zuiden in verbinding brengen met elkaar.

Collibri Foundation investeert zo in formeel onderwijs, empowerment trainingen, jongerentraining op vlak van landbouw en opleidingen gelinkt aan duurzame productketens die Colruyt Group uitbrengt onder de eigen merken, zoals Boni Selection. De verpakkingen van die specifieke producten zijn te herkennen aan het Collibri Foundation-logo dat erop prijkt. Jef Colruyt: “Zo betrekken we ook onze klanten in de winkels om bewust bij te dragen aan de projecten die we opzetten met onze partners.”

Via de Koning Boudewijnstichting werd sinds 2002 tot 2017 zo’n 3,6 miljoen euro gestort aan dergelijke Collibri Foundation-projecten. Dit jaar bedraagt het budget 570.000 euro, en de ambitie is om de komende drie jaar te groeien met 100.000 euro extra per jaar.

Els Tijskens, sinds 5 jaar fieldmanager bij Boost Brussel: “Ik geloof in de kracht van de mens. Dit vormt een leidraad binnen Boost: zelfkennis en -verantwoordelijkheid, veerkracht, stressbeheersing, ondernemerschap, creativiteit, solidariteit, emoties, … Jongeren in groep geven het beste van zichzelf, soms wel heftig en confronterend. Allemaal belangrijke troeven om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten en een gepaste job te vinden. Het programma doet de Brusselse jongeren hopen, geloven en werken aan en voor een toekomstperspectief. Boost plakt aan hen, aan alle partners en betrokkenen en aan mij. De steun en begeleiding van Collibri Foundation zijn hier al drie jaar een vaste waarde, en evenementen zoals vandaag passen perfect in waar wij naar streven.”

“Collibri Foundation investeert duurzaam in die projecten voor de lange termijn, en dat is wel een essentieel element. We hebben op die manier impact op 800 jongeren over de hele wereld. Zo ondersteunen we in Indonesië al meer dan 10 jaar vormingsprojecten.  4  jongeren die succesvol afgestudeerd zijn, lopen momenteel stage bij Colruyt Group in Halle. We zien dat dit ook z’n vruchten afwerpt: jongeren uit eerdere jaren starten nu bedrijfjes op in eigen land, en dat maakt ons ongelooflijk trots“, besluit  Jef Colruyt.

Persvragen?

Hanne Poppe - Silja Decock

Persverantwoordelijke
Press relations officer

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Nathalie Roisin

Responsable presse

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 82 27 15

Buiten kantooruren

+32 (0)473 92 45 10

Stel je liever een vraag via email?

Contactformulier