Colruyt Group en partners werpen nieuw licht op mobiliteitsproblematiek via opvallend spel

 

Halle, 21 juni 2017 – Samen met 5 partners (VUB, Inland Navigation Europe, Durabrik, Fockedey, Netwerk Duurzame Mobiliteit) organiseert Colruyt Group - in aanwezigheid van Pascal Smet (Brussels minister van Openbare Werken en Mobiliteit) - vandaag een mobiliteitscongres. Doel is om verschillende spelers uit de samenleving op een zinvolle manier samen te brengen en samen te laten nadenken over mobiliteitsvraagstukken. Dit gebeurt onder andere via het spelen van een gloednieuw en bijzonder spel “Mobility: a serious game”, dat door de verschillende initiatiefnemers ontwikkeld werd en dat aanzet tot een breder draagvlak voor, en verandering naar, een meer duurzame mobiliteit. Want het mobiliteitsvraagstuk kan enkel maar aangepakt worden als de handen in elkaar geslagen worden - en een spel kan daarbij helpen.

 

 

Mobiliteit: “a serious game” waarbij verbinding nodig is

In het voorjaar van 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers (Professor Cathy Macharis van de VUB, Karin De Schepper van Inland Navigation Europe & Clean Air Bxl, Steven Vanden Brande van Durabrik, Guibert Boone van Fockedey, Miguel Vertriest van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Koen De Maesschalck van Colruyt Group) samen om als visiegroep “iets” te doen rond het mobiliteitsvraagstuk en na te denken over de verandering naar een meer duurzamere mobiliteit.

Koen De Maesschalck, Divisiemanager Corporate Affairs bij Colruyt Group, verduidelijkt: “er staan een pak heikele punten op de mobiliteitsagenda: van de nood naar een betere infrastructuur van de wegen, over problematieken zoals nachtleveringen en uiteindelijk het vraagstuk van hoe we kunnen evolueren naar een meer duurzame mobiliteit. We kunnen dit niet alleen oplossen en wilden krachten bundelen: dit verhaal in co-creatie met anderen aanpakken, weg van die afwachtende houding die vandaag vaak nog heerst rond mobiliteit”.

Onder begeleiding van Sandra Schruijer, prof. Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht kwam de groep tot de conclusie dat via een spel mogelijks verlichting kon gebracht worden in onze mobiliteitsknoop. Geïnspireerd door het werk van Laurent Bontoux van JRC (Europese Commissie) maakte de visiegroep een mobiliteitsspel (een ‘scenario game’), dat vandaag wordt voorgesteld tijdens het congres “Connecting the Dots”.

Het doel van het spel is om al spelenderwijs verschillende standpunten te overbruggen zodat de diverse actoren elkaar vinden in oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek. Daarnaast stimuleert het spel ook de creativiteit zodat het wellicht ook nieuwe ideeën en mogelijkheden aan de oppervlakte kan brengen. “Een unieke manier om het mobiliteitsverhaal te bekijken”, zo vindt Cathy Macharis van VUB. “Doordat je met verschillende partijen het spel speelt, krijg je echt een kruisbestuiving en kan je je makkelijker in de rol van een ander verplaatsen , zo diens situatie begrijpen en eventueel tot oplossingen komen”.

Het spel kan aangekocht worden via The Shift in Brussel aan 25 euro, en zal ook te downloaden zijn op hun website.

 

“Connecting the dots”: samen inspireren en aanmoedigen naar meer duurzame mobiliteit

Colruyt Group treedt dit jaar op als ‘voice’ of woordvoerder van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG’s). Samen met 7 andere Belgische organisaties helpt de retailer die doelstellingen bekender te maken bij het grote publiek in België. Daarnaast wil Colruyt Group zo veel mogelijk mensen en organisaties inspireren en aanmoedigen om zelf ook actief mee te werken aan meer duurzame ontwikkeling. Koen De Maesschalck: “Het feit dat we mee onze schouders zetten onder dit congres, past hier perfect in: dit specifieke initiatief kadert in de SDG's 11 (leefbare steden) en 17 (partnerships). We zijn heel blij dat we dit samen met onze partners kunnen verwezenlijken en willen hier ook onze maatschappelijke rol als retailer verder opnemen”.

Het doel van het congres is ‘verbinden’: het bewust verbinden van actoren of zorgen dat er een connectie kan ontstaan, zodat er nieuwe of vernieuwde impulsen worden gegeven aan het mobiliteitsdebat.Na een keynote van CEO Jef Colruyt, Professor Mobiliteit Cathy Macharis (VUB) en Minister Pascal Smet, wordt het spel de eerste verbindende factor. Na het spel komen verschillende business-pitches rond mobiliteit aan bod en wordt ook gekeken of het spel zelf nieuwe ideeën heeft opgewekt waarrond kan worden samengewerkt.

Persvragen?

Hanne Poppe - Silja Decock

Persverantwoordelijke
Press relations officer

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Nathalie Roisin

Responsable presse

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 82 27 15

Buiten kantooruren

+32 (0)473 92 45 10

Stel je liever een vraag via email?

Contactformulier