Colruyt Group wil voedselverlies verder beperken: Voortaan schenken 37 Colruyt-winkels rechtstreeks aan Voedselbanken

Colruyt Group breidt de reeds succesvolle samenwerking met de Voedselbanken verder uit. Waar er tot voor kort een lokale ophaling van onverkochte voedingswaren in 14 Colruyt-winkels plaatsvond, wordt dat aantal nu opgetrokken naar maar liefst 37 winkels. Colruyt Group beschouwt het als een plicht om voedselverliezen tot een minimum te beperken. Met deze uitbreiding zal er nog een pak meer kunnen geschonken worden dan de 443 ton die in 2016 werd ingezameld.

Sinds het voorjaar van 2016 schonken 14 winkels in België al hun onverkoopbare maar nog perfect eetbare voedingswaren rechtstreeks aan lokale organisaties, onder het beheer van de Voedselbanken. Voor elke winkel gaat het om 2 à 3 ton etenswaren per maand. Vandaag wordt het aantal winkels meer dan verdubbeld. Zo zal er voortaan in 37 winkels een lokale ophaling van onverkochte voedingswaren geregeld worden. “Met de feestdagen was er extra aandacht voor de zorg voor anderen en de voorzieningen voor minderbedeelden. Wij willen ons daar het hele jaar door voor inzetten. Door de samenwerking met de Voedselbanken uit te breiden, willen we ook nog meer inzetten op het beperken van voedselverlies”, aldus Françoise Decoster van de milieudienst.

De samenwerking met de Voedselbanken is niet nieuw. Sinds 1997 schenkt Colruyt Group onverkochte voedingswaren die wettelijk nog verkocht mogen worden aan de Voedselbanken. Die schenking gebeurt enerzijds via het logistieke centrum Dassenveld in Halle. Daar halen de Voedselbanken elke weekdag de onverkochte waren uit een aantal winkels op, en ook goederen uit het distributiecentrum zelf. Anderzijds gebeurt dit lokaal, rechtstreeks bij de winkels zelf. Het is die laatste keten die nu fiks uitgebreid wordt. De samenwerking tussen Colruyt Group en de Voedselbanken loopt bijzonder vlot. Alfons De Vadder, gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken: “De manier waarop we met Colruyt Group samenwerken is voor ons een voorbeeld van hoe we het ook met onze andere partners willen aanpakken. Zo staan de voedingswaren bijvoorbeeld netjes gesorteerd klaar voor onze vrijwilligers, die ze meteen kunnen meenemen en zo geen tijd verliezen. Bovendien is er vooraf door Colruyt Group al een kwaliteitscheck gedaan, waardoor we zeker zijn dat wij zelf niks meer moeten weggooien.”

In 2015 werd een totaal volume van 490 ton aan de Voedselbanken geschonken. In 2016 werd alleen al via de 14 deelnemende winkels 443 ton voeding geschonken. Dat gebeurde rechtstreeks aan de Voedselbanken of aan een bij de Voedselbanken aangesloten (regionale) organisatie. “Uiteraard gaan we nu voor nog grotere hoeveelheden dankzij de verdubbeling van het aantal afhaalpunten”, aldus Françoise Decoster.

 

Optimale inzet van kwaliteitsvolle voedingsoverschotten

Om te anticiperen op voedselverspilling bij klanten, worden verse waren vier dagen voor hun vervaldatum uit de rekken gehaald, en dat in alle winkels. “Wij krijgen dus producten met een comfortabele houdbaarheidsduur, wat het aangenaam werken maakt”, aldus Alfons De Vadder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Dit systeem maakt het ook mogelijk om de schenkingen uit te breiden tot groenten en fruit die nog steeds prima eetbaar zijn, maar niet mooi genoeg meer zijn om aan de klanten te worden aangeboden, of waarvan de verpakking beschadigd is.

Onder meer dankzij een efficiënt, geautomatiseerd bevoorradingssysteem, optimale stocks in de winkels en een assortiment op maat in elke winkel, wordt een maximale hoeveelheid van de goederen effectief verkocht bij Colruyt Group. “Voor de verse voedingswaren die niet verkocht worden, werken we zo nuttig mogelijke toepassingen uit, rekening houdend met de voedselveiligheid en met wat economisch en organisatorisch haalbaar is. De uitbreiding van onze samenwerking met de Voedselbanken is opnieuw een grote stap in de goede richting om de voedseloverschotten nog meer voor menselijke consumptie in te zetten”, besluit Françoise Decoster.


 

De Voedselbanken (www.voedselbanken.be)

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een koepelorganisatie. Ze vertegenwoordigt een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken, die de levensmiddelen onder caritatieve verenigingen verdelen. Het doel van de Voedselbanken is voedselhulp aan de minderbedeelden. Daartoe ontvangen ze gratis grote hoeveelheden levensmiddelen van het Europees fonds voor voedselhulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook van de voedingsindustrie, grote distributiebedrijven en veilingen, en organiseren ze voedselinzamelingen bij het grote publiek. Alle ingezamelde bedragen worden gebruikt om zo veel mogelijk maaltijden aan de minderbedeelden te schenken. Op dit ogenblik wordt jaarlijks ruim 13.000 ton levensmiddelen ingezameld en via zo’n 629 lokale caritatieve verenigingen onder meer dan 138.000 begunstigden verdeeld.

Persvragen?

Hanne Poppe - Silja Decock

Persverantwoordelijke
Press relations officer

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Nathalie Roisin

Responsable presse

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 82 27 15

Buiten kantooruren

+32 (0)473 92 45 10

Stel je liever een vraag via email?

Contactformulier