3 vragen over de Green Deal circulair bouwen

Samen met 230 andere organisaties ondertekende Colruyt Group op 22 februari 2019 de Green Deal Circulair Bouwen. Het is daarmee de derde Green Deal waar we ons gewicht achter zetten, na de Green Deal Biodiversiteit en de Green Deal Circulair Aankopen. Vlaanderen streeft tegen 2050 naar een circulaire economie, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Veranderingsgericht bouwen, selectief slopen en circulair renoveren met een doordacht gebruik van materialen is minstens even belangrijk om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

1. Wat houdt deze Green Deal in?

Meer dan 60% van de CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

Colruyt Group ondertekent Green Deal Circulair bouwen
Maarten de Tant, afdelingsverantwoordelijke bouw, ondertekent de Green Deal in naam van Colruyt Group.

Het doel van deze Green Deal is om tot een versnelde toepassing te komen van de principes van de circulaire economie binnen de bouwsector. In een innovatief lerend netwerk van bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties willen we:

  • het bouwproces herdenken
  • samenwerkingen en transparantie in de keten stimuleren
  • zicht krijgen op de economische en ecologische waarde van circulaire gebouwen
  • een meetinstrument ontwikkelen om de circulaire principes te ontsluiten
  • praktijkervaringen delen en experimenteren en zoeken naar de circulaire principes om zo de huidige knelpunten bloot te leggen

2. Waarom wil Colruyt Group zich hiervoor engageren?

Colruyt Group bezit een groot bouwpatrimonium en is een voortrekker op vlak van duurzaamheid. Met deze voorvertrekkersrol willen wij helpen streven naar een circulaire economie tegen 2050. De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en heeft een belangrijke impact op zijn omgeving. Door deze Green Deal te sluiten willen we ons engageren om materiaalverspilling tegen te gaan. We willen het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk vervangen door het hergebruik van bestaande materialen en recyclage van grondstoffen die vrijkomen bij sloop-en afbraakwerken.

Colruyt Group ondertekent Green Deal Circulair bouwen
Colruyt Group wil duurzaamheid ook doortrekken in zijn bouwprojecten.

De volgende generaties hebben recht om in een gezonde en welvarende wereld te leven. Dit vraagt een omschakeling naar een koolstofarme economie om de huidige klimaatveranderingen op te vangen. Daarom moeten we onze economische welvaart en groei ontkoppelen van de milieu-impact en de almaar groeiende grondstofbehoefte van onze huidige economie.

3. Hoe gaan we dat doen?

De komende vier jaar zetten we een pilootproject op en geven we ondersteuning aan andere deelnemers van het lerend netwerk. Momenteel zitten we met verschillende partijen samen om een sterk consortium te vormen waarbij alle partijen hun leertraject en doelen kunnen vormgeven. In de loop van volgende maanden zal het project concreet vorm krijgen.

Lees meer over onze initiatieven

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action [Translate]Life on land