Verantwoord antibioticagebruik bij varkens

Eén kuchje en hup, naar de dokter voor een paardenmiddel? Intussen weten we beter. We zeggen best niet te snel ja tegen antibiotica en dat geldt ook voor varkens die gekweekt worden voor consumptie. De overheid legt maatregelen op om misbruik van medicijnen in de veesector tegen te gaan. “Niks nieuws voor ons”, zegt Lieve Blomme, projectmanager sustainable sourcing. “Onze kwekers engageren zich al jaren om verantwoord en voorzichtig met antibioticagebruik om te springen.”

Wat doen we om het antibioticagebruik onder controle houden?

Lieve: “Te snel en te vaak geneesmiddelen toedienen kan leiden tot resistentie. Zo zijn jonge, gezonde biggetjes dikwijls al drager van een bacterie die ongevoelig is voor antibiotica. Zorgwekkend, want als wij dat vlees eten kan het arsenaal aan bruikbare geneesmiddelen ook voor ons afnemen. En dus nemen we bij Colruyt Group onze verantwoordelijkheid op voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. We verbieden onze varkenskwekers om preventief antibiotica te gebruiken, d.w.z. louter om ziekte te voorkomen.”

biggen in stal
Jonge biggetjes zijn door het overmatig gebruik van antibiotica vaak al resistent tegen dat geneesmiddel.

Hoe houden ze de dieren dan gezond?

Lieve: “We hanteren al jaren strikte criteria voor onze leveranciers van vlees. Dieren moeten perfect gezond kunnen groeien, met zo weinig mogelijk of liefst zonder medicatie. Dat kan met een goede stalhygiëne en bescherming tegen besmetting van buitenaf. Al deze inspanningen zijn beschreven in een uitgebreid lastenboek.”

Betekent dit dat er geen antibiotica meer gebruikt wordt?​

Lieve: “Neen, zo simpel is het niet. Er kunnen altijd ziektes uitbreken. In dat geval ziet de dierenarts toe op een correct gebruik van antibiotica, volgens de richtlijnen van AMCRA  (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) die in ons lastenboek zijn opgenomen. Varkenskwekers die met ons samenwerken moeten alle antibioticagebruik registeren op een online platform, het AB Register. Dat inventarisatiesysteem werd ontwikkeld op initiatief van Belpork vzw om het antibioticabeleid in de Belgische varkenssector te verduurzamen. Verder bouwen we een extra wachttijd in tussen het einde van de antibioticakuur en het slachten, en voeren we bijkomende controles uit om er zeker van te zijn dat er geen significante resten van geneesmiddelen in het vlees zijn achtergebleven.”

big krijgt antibiotica toegediend
Individuele registratie van, en rapportering over het antibioticagebruik is een maatregel om varkenskwekers te sensibiliseren.

Welke invloed kan Colruyt Group als retailer hebben?

Lieve: “Onze leveranciers en kwekers houden zich aan een aantal afspraken, vastgelegd in een lastenboek. Dat verbiedt naast preventief antibioticagebruik ook het toedienen van kalmeringsmiddelen. Via het AB-platform van Belpork krijgt elke kweker om de zes maanden een verslag van zijn antibioticagebruik en een vergelijking met dat van zijn collega’s. Dat op zich werkt al sensibiliserend voor de kwekers om zich in te zetten voor een vermindering van het antibioticagebruik.”

En het resultaat?​

Lieve: “Onze aanpak werkt! We hebben ons eerste volledige rapport gekregen van het AB-register en de resultaten zijn bemoedigend. Kwekers die ons lastenboek volgen, gebruikten in 2017 gemiddeld minder antibiotica dan de andere kwekers die lid zijn van het AB Register. Bovendien tonen de resultaten een stevige vermindering van de antibiotica met kleurcode rood. Die dragen het grootste risico op resistente bacteriën in geneesmiddelen voor mensen. Vleesvarkens en zeugen kregen volgens het rapport in geen enkel geval meer ‘rode’ antibiotica. Kortom: we doen zo verder!”

Naam: Lieve Blomme
Functie: Projectmanager sustainable sourcing

Job: Samen met interne en externe partners analyseer ik hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden aan onze klanten.
Energie: Samen efficiënt werken aan de verbetering van alledaagse dingen. Dat geeft mij veel energie.
Leukste project: Het is vooral de grote variatie aan projecten die mij zo boeit: dierenwelzijn, veevoeder, antibioticaresistentie … Mooie en actuele uitdagingen.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Good health & wellbeing [Translate]Partnerships for the goals