Op naar Belgische mosselen?

Bestaat er een Belgischer gerecht dan mosselen? Jawel: Belgische mosselen! En dat is geen utopie, want we werken mee aan proefprojecten om schelpdieren en zeewier te kweken in onze Noordzee. Daarmee zouden we beter kunnen inspelen op de stijgende vraag en winst boeken in kwaliteit, versheid en duurzaamheid!

Alternatieve eiwitbronnen 

Schelpdieren en zeewier(producten) zullen de komende jaren almaar vaker op het menu komen. Ze bevatten weinig vet en hebben een gunstige eiwitsamenstelling, waardoor het prima alternatieven zijn voor vlees

“Reden genoeg om de komende twee jaar mee te werken aan het testproject Aquacultuur Noordzee”, zegt ingenieur Wannes Voorend. We onderzoeken of onze Noordzee geschikt is voor de schelpdieren- en zeewierkweek. Welke technieken zijn bruikbaar, zijn er gunstige milieu-effecten, kan de kweek rendabel zijn …?”

Kweeklijn voor mossels
Mossels zijn een prima alternatief voor vlees. Daarom bekijken we of de Noordzee geschikt is voor de schelpdierenkweek.

Primeur: mosselen kweken tussen windturbines

Voor de kust van Nieuwpoort kwam er een uniek systeem voor de gecombineerde kweek van zeewier, mosselen, Sint-Jacobsschelpen en oesters (deelproject Value@Sea). En in twee Belgische windmolenparken, 30 à 50 kilometer van de kust, liggen de eerste kweeklijnen voor mosselen (deelproject Edulis). We willen er o.a. te weten komen of er voldoende mossellarven zijn, welke lijnen het best werken en welke krachten erop inwerken. Wannes: “Hiermee neemt België het voortouw in het benutten van de uitgestrekte windparken. De waterkwaliteit is er goed en bovendien heeft de aquacultuur er geen hinder van scheepvaart.” 

Kweeklijn voor mossels
Met het testproject onderzoeken we de beste methodes om mosselen te kweken tussen windturbines.

Pasta op basis van zeewier

In het testproject bekijken we naast techniek en biologie ook de duurzaamheid. Wannes: “Per soort maken we een duurzaamheidsanalyse over heel de levenscyclus, van inzaaien over oogsten tot afvalverwerking. Ten slotte onderzoeken we ook of de aquacultuur economisch leefbaar kan zijn. En onze knowhow in productinnovatie willen we inzetten om samen met leveranciers nieuwe producten te ontwikkelen en te laten testen door consumenten. Denk bijvoorbeeld aan brood of pasta op basis van zeewier.”

Met Vlaamse en Europese steun 

Ook de overheid is zich bewust van het belang van duurzame aquacultuur. Het testproject krijgt steun van de Vlaamse overheid en van het Europees Fonds voor Visserij en Maritieme Zaken. Aquacultuur Noordzee is een initiatief van de Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), samen met privépartners waaronder Colruyt Group.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Life below water [Translate]Partnerships for the goals