Betere werkomstandigheden: belangrijk voor iedereen

Het spreekt voor zich dat we allemaal in goede omstandigheden willen werken. Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Daarom werken we hard aan betere werkomstandigheden bij onze producenten in risicolanden, vooral in China en Zuidoost-Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika. Zo laten we er onder meer grondige controles of ‘sociale audits’ uitvoeren. Die zijn absoluut noodzakelijk om vooruitgang te boeken. Tegelijk zetten we almaar meer in op vorming en opleidingen van de producenten.

Waarom dringt Colruyt Group aan op audits?

Kirsten Ceulaers: “We nemen als speler op de internationale markt onze verantwoordelijkheid. We vinden het niet meer dan logisch dat de werkomstandigheden bij onze producenten goed zijn. We willen zeker zijn dat ze minstens hun nationale wetgeving volgen, maar ook internationale verdragen en conventies naleven. Daarom volgen we de normen van amfori BSCI, een initiatief van meerdere bedrijven om arbeidsomstandigheden wereldwijd te verbeteren. Die normen zijn streng, en daar kunnen we ons als groep perfect in vinden.”

Audit meubelfabrikant Indonesië
We vinden het niet meer dan logisch dat de werkomstandigheden bij onze producenten goed zijn.

Hoe pakken we dat aan?

Kirsten: “Om meer impact te hebben, werken we intensief samen met amfori BSCI, dat meer dan 2.000 leden telt. Die samenwerking is trouwens voortreffelijk. Er is veel overleg met andere leden. Als we merken dat een producent zich niet aan de regels houdt, kunnen we samen met andere leden meer impact hebben bij die producent. Als hij dan geen verbeteringen doorvoert, dreigt hij meerdere klanten te verliezen. De kans is dus groter dat hij in actie zal schieten. Daarnaast vragen we producenten ook om via amfori BSCI opleidingen te volgen.”

Hoe helpt amfori BSCI ons om efficiënter te werken?

Kirsten: “Het is een organisatie die volop groeit. Hoe meer leden er bijkomen, des te meer auditresultaten we onderling kunnen delen. Als BSCI-lid kunnen we namelijk de auditverslagen bij gemeenschappelijke producenten uitgevoerd door andere leden inkijken. Een producent die eerder al aanvaardbaar scoorde, hoeft van ons geen tweede audit te krijgen. Het is niet de bedoeling om een producent meerdere keren per jaar lastig te vallen met audits. Dat bespaart de producent enerzijds veel tijd, anderzijds kunnen wij onze middelen gerichter inzetten en worden onze inspanningen efficiënter.”

Hoe gaat een audit dan juist in zijn werk?

Kirsten: “De controles verlopen heel grondig. De auditeurs doorlopen heel het bedrijf, bekijken documenten zoals contracten, loonfiches, verlofkaarten en veiligheidsprocedures en spreken met medewerkers van hoog tot laag. De duur van een audit is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het aantal werknemers. Bij een groot bedrijf kan de audit wel tot vijf dagen duren.”

audit Bangladesh
De duur van een audit is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het aantal werknemers. Bij een groot bedrijf kan de audit wel tot vijf dagen duren.

“Op het einde bespreken de auditeurs de resultaten met het management en de werknemersvertegenwoordiger en stellen ze, indien er verbeterpunten gevonden zijn, een begeleidingsplan op. Naargelang de ernst van de gebreken worden ze binnen de 3 tot 12 maanden opnieuw gecontroleerd om te bekijken in hoeverre dat plan werd uitgevoerd. Zelfs al zijn er geen inbreuken gevonden, volgt een opvolgaudit binnen de 2 jaar.”

Maar wat als producenten zich niet aan de regels houden?

Meer lezen

Wat zijn de resultaten?

Kirsten: "In 2018 lieten we onafhankelijke bureaus audits uitvoeren bij 133 producenten, een investering van 135.945 euro. Daarnaast kregen we auditverslagen van andere retailers, wat het aantal gecontroleerde producenten op 524 brengt."

"Bij zowat 94,5 % ervan werden de werkomstandigheden aanvaardbaar bevonden, al dan niet mits enkele gevraagde kleine tot grote verbeteringen. Ook werd de samenwerking beëindigd met 7 producenten die een audit weigerden of slecht scoorden en niet bereid waren om in te grijpen."

“Over de jaren heen zien we een geleidelijke verbetering. Dat is deels te danken aan de controles, maar ook aan de begeleiding en ondersteuning die we bieden. Dat is dus een goed teken: de investeringen in audits leiden effectief tot verbeteringen.”

Merk je al een mentaliteitsverandering?

Kirsten: "Helaas is het niet altijd even makkelijk om bepaalde zaken aan te pakken. Mensen hebben tijd nodig om tot nieuwe inzichten te komen. Er is veel goede wil, maar vaak is er nog veel te doen aan zaken zoals overmatige overuren, slechte verloning of veiligheid op de werkvloer. Om daarin echt vooruitgang te boeken, is er vaak een mentaliteitswijziging nodig. Die vraagt tijd. Maar ik probeer alles wel te plaatsen. In Europa waren de gemiddelde arbeidsvoorwaarden honderd jaar geleden ook verre van aanvaardbaar. Maar zie waar we nu staan. Daarom: geef ze de tijd om er aan te werken. En ik merk ook dat het besef bij de bedrijven stilaan groeit."

 

“Daarom gaan we nu inspanningen doen om op lange termijn de ketens te vereenvoudigen en het aantal schakels te beperken. Dat kan enkel door meer transparantie en samenwerking met onze partners. Daarom gaan we voortaan uit van het watervalprincipe: elke schakel in de keten heeft de verantwoordelijkheid om mee toe te zien op de omstandigheden bij zijn toeleveranciers.”

En wat naar de toekomst toe?

Kirsten: “Ik ben hoopvol voor de toekomst. De meeste producenten reageren positief op onze audits en zijn blij met de initiatieven die we nemen. Dat geeft me een goed gevoel. Ik draag bij aan betere werkomstandigheden over de hele wereld. Ik hoop daarom ook met nog vele producenten in dialoog te gaan en in een zeer open en transparant kader te kunnen samenwerken. De organisatie van sociale audits is namelijk een basisvereiste om de mogelijke wantoestanden te kunnen aanpakken.”

Identikit

Naam: Kirsten Ceulaers
Functie: Manager Sustainable Sourcing

Job? • Ik coördineer het toezicht op het respecteren van correcte werkomstandigheden bij de producenten van onze eigen merken (en directe import) voor zowel food, als non-food.

Energie? • Zien dat producenten alsmaar makkelijker meestappen in het verhaal van de sociale audits en vaak ook vooruitgang boeken geeft me heel veel energie.

Leukste project? • De houtskool van Boni en Everyday komt uit Namibië. Aanvankelijk was ik sceptisch bij het idee om houtskool te ‘verduurzamen’, maar ter plaatse heb ik kunnen zien wat de productie van houtskool voor Namibië betekent. Het zorgt voor een extra inkomstenbron voor de Namibische boeren en ondernemingen en helpt tegelijkertijd de ecosystemen van de verwilderde savannes te herstellen.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]No proverty [Translate]Zero hunger [Translate]Quality education [Translate]Gender equality [Translate]Decent work & economic growth [Translate]Reduce inequality