Naar een zo duurzaam mogelijke sojateelt

Soja als bron van eiwitten is onmisbaar in voeder voor dieren. Maar bij een niet verantwoorde aanpak, houdt de teelt van het peulgewas grote risico’s in voor mens en milieu. Daarom traden we in 2015 toe tot de RTRS, een platform dat een internationale standaard ontwikkelde voor verantwoorde soja. Om het gebruik van soja in onze productieketens van vlees te compenseren, kopen we via RTRS certificaten aan bij een 30-tal sojaboeren die we samen met de ngo Trias begeleiden om duurzamer te werken.

We compenseren 33.100 ton soja per jaar

In België experimenteren we volop met het telen van lokale soja. De eerste proefoogsten zijn bestemd voor menselijke consumptie en op langere termijn bekijken we ook de toepassing in veevoeder. Intussen blijven leveranciers en mengvoederfabrikanten vooral een beroep doen op soja uit Zuid-Amerika. Producenten daar die voldoen aan extra duurzaamheidscriteria krijgen een certificatie van de RTRS (Round Table on Responsible Soy) en een onafhankelijk auditbureau voert controles uit.

RTRS Logo

Via het RTRS-platform kopen wij als retailer duurzaamheidscertificaten aan bij die erkende sojaboeren. Dat doen we sinds 2016 voor elk ton soja dat in onze vleesverwerking gebruikt wordt. De RTRS-gecertificeerde soja komt niet rechtstreeks bij ons terecht, maar we weten wel dat onze boeren het aangekochte volume duurzamer geproduceerd hebben tegen een (onderhandelde) meerprijs. Zo steunen we hun verantwoorde manier van ondernemen en compenseren we de reguliere soja die in onze productieketens belandt.

Sinds 2016 kopen we voldoende RTRS-certificaten aan om alle soja te dekken die in onze productieketens gebruikt wordt. In 2018 ging het om 33.100 ton per jaar.

Wat zijn de belangrijkste criteria van het RTRS-systeem?

• goede landbouwpraktijken
• beperkt gebruik van pesticiden
• behoud van de biodiversiteit
• correcte werkomstandigheden

Meer lezen

Een project met Braziliaanse boeren

Certificaten aankopen, ok. Maar voor de kleine boeren in Zuid-Amerika is het niet gemakkelijk om soja te produceren volgens de normen van RTRS. Daarom helpen we hen, samen met de Belgische ngo Trias en de Braziliaanse organisatie Cresol, die landbouwcoöperaties financieel ondersteunt. In de staat Goiás in het centrum van Brazilië, financieren we de opleiding en de uitrusting van vier technisch adviseurs, die een 30-tal familiale landbouwbedrijfjes begeleiden in het proces van RTRS-certificatie. Het project loopt goed en de producenten die mee instapten kregen al een positieve audit. We kopen dus nu al onze certificaten bij hen aan zodat ze sterker staan op de internationale sojamarkt.

Soja-oogst
Samen met Trias en Cresol begeleiden we kleine sojaboeren in Zuid-Amerika in het proces van RTRS-certificatie.

VIDEO: Voor duurzamer veevoeder

Leni Tomásia plukt de duurzamere vruchten

Een RTRS-gecertificeerde producent zijn, is een droom die uitkomt voor sojaboerin Leni Tomásia uit Goiás. Ze stapte mee in ons Trias/Cresol-project en heeft vandaag een streepje voor op andere sojaboeren die nog niet in het proces van verduurzaming zijn gestapt.

Het verhaal van Leni

Familiale landbouw werkt

In de regio's met een ketenproject, steunen we met Collibri Foundation vaak ook een vormingsproject. In de Braziliaanse regio Goiás leren jongeren op school nieuwe teelttechnieken en digitale vaardigheden om hun eigen boerderij verder uit te bouwen.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Decent work & economic growth [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action [Translate]Life on land