Duurzamer veevoeder, duurzamer vlees

Wist je dat er in onze winkels elk jaar wel meer dan 40.000 ton vers vlees en charcuterie over de toonbanken gaat? En om al die dieren gezond te voeden, hebben onze kwekers en leveranciers meer dan 30.000 ton soja nodig als eiwitbron. Logisch dus, dat we de handen in elkaar slaan voor een verantwoorde productie van die grondstof. Want wie duurzamer vlees wil, moet ook aandacht hebben voor de basis: duurzamer veevoeder.

VIDEO: voor duurzamer veevoeder

Soja, de motor achter veevoeder

Dieren bestemd voor menselijke consumptie krijgen alleen plantaardige voeding. Daarin zijn voldoende eiwitten belangrijk. En die komen voor het grootste deel van sojameel. Soja als gewas heeft weinig bemesting nodig en brengt veruit de meeste eiwitten op per hectare landbouwgrond.  

Kweker schept veevoeder
Sojameel wordt verwerkt in veevoeder als eiwitrijke grondstof.

Invoer uit Zuid-Amerika

Naast de voordelen van het peulgewas, kent de groei van de soja-industrie ook heel wat uitdagingen. In België wordt soja vooral ingevoerd uit Brazilië en Argentinië, waar grote landbouwbedrijven aan intensieve sojateelt doen. Gebeurt dat op een niet-duurzame manier, dan houdt dat grote risico’s in. We hebben het dan onder meer over ontbossing, grootgrondbezit of monocultuur.

De juiste hoeveelheid

Veevoeder duurzamer maken betekent in de eerste plaats er zo weinig mogelijk van gebruiken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de dieren honger laten lijden, maar wel dat we nagaan hoeveel voeder ze precies nodig hebben om gezond te groeien. Samen met onze leveranciers onderzoeken we systematisch alle gegevens over de volumes voeder en de groei van hun dieren. Sinds begin 2016 focussen we daarbij op de vleeskippen. Op termijn willen we de voedervolumes optimaliseren voor alle diersoorten.

Kippen voederen
Zo veel als nodig is om goed te groeien: juist doseren is één manier om veevoeder duurzamer te maken.

Liever lokaal

En wat met de productie van Belgische soja? Die is vandaag nog in een opstartfase. Toch kan het een oplossing zijn om heel wat transportkilometers te vermijden en – in een ideaal scenario – natuurlijke kringlopen op te zetten, waarbij bijvoorbeeld mest van een varkenskwekerij terugkeert naar het veld waarop de boer het voeder voor de varkens teelt.

Varkenskwekerij België
Uit onderzoek weten we welke sojasoorten het beste rendement zullen geven op Belgische bodem.

De jongste 4 jaar hebben we mee onze schouders gezet onder een groot onderzoek naar de teelt van Vlaamse soja, geleid door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Daaruit blijkt dat we in onze streken perfect soja kunnen telen. De eerste proefoogsten van een vijftal landbouwers waren een succes. De beschikbare soja is in eerste instantie bestemd voor menselijke consumptie. Op langere termijn bekijken we ook of we Vlaams sojameel kunnen gebruiken in veevoeder in onze toeleveringsketens. Tegelijk onderzoeken we ook alternatieve eiwitbronnen zoals insecten, algen en wieren.

Zo duurzaam mogelijk

Intussen blijven we grotendeels afhankelijk van soja uit Zuid-Amerika. We zetten ons dus maximaal in voor een verantwoorde teelt daar via de internationale standaard voor duurzame soja van de Round Table on Responsible Soy (RTRS). We kopen voor alle soja in onze productieketens RTRS-certificaten aan bij een coöperatie van een 30-tal familiale bedrijfjes in Brazilië, die we samen met de ngo Trias, begeleiden in het proces van verduurzaming.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action [Translate]Life on land