Grondstoffen met een duurzaamheidscertificaat

FSC voor hout, RSPO voor palmolie, UTZ voor cacao, GOTS voor katoen, RTRS voor soja … Voor de meeste veelverkochte grondstoffen bestaat er vandaag een erkend duurzaamheidscertificaat. Of zelfs meerdere! Om zo’n certificaat te ‘verdienen’ moet een producent voldoen aan een aantal criteria, bijvoorbeeld rond ecologie, dierenwelzijn, correcte verloning … Als onze aankopers gecertificeerde grondstoffen kopen, mogen ze dus zeker zijn dat die geproduceerd werden met een minimum aan respect voor mens, milieu en dier.

Hoe kies je een certificaat?

Voor sommige grondstoffen, bijvoorbeeld koffiebonen, bestaan er verschillende certificatie-organisaties. In functie van de problematiek en de productcategorie, bekijken we dan welke meerwaarde de verschillende certificaten opleveren. Elk systeem heeft immers zijn eigen criteria en legt soms andere accenten. De certificatie-organisaties focussen bijvoorbeeld in mindere of meerdere mate op ecologische teelt, eerlijke werkomstandigheden of dierenwelzijn. Daarom vergelijken we wat elke organisatie precies belooft. En dat toetsen we aan onze vier duurzaamheidsprincipes: gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu.

Graindor-koffie met UTZ-certificaat
Voor koffiebonen bestaan er meerdere certificaten, bijvoorbeeld UTZ, Rainforest Alliance, Bio en Fairtrade.

Overleg met leveranciers

Zodra we een certificatiemethode gekozen hebben, gaan we in overleg met leveranciers. Kan onze huidige leverancier de grondstof leveren mét certificaat? Of wil hij zijn productiemethode en installaties aanpassen naar een gecertificeerd systeem, al dan niet met onze hulp? In dat geval: probleem opgelost! Soms moeten we op zoek naar een nieuwe leverancier.

Grondstoffen met wereldwijd erkende certificaten zoals UTZ, FSC of MSC kunnen onze aankopers relatief makkelijk verkrijgen bij grote leveranciers. Bij kleine leveranciers ligt dat anders. Zij hebben vaak niet de middelen om hun bedrijf snel om te schakelen naar gecertificeerde productie. Daarom geven wij hen soms meer tijd om over te schakelen. Zo kunnen zij langzaamaan hun productie aanpassen.

Waarom? We kiezen bewust voor duurzame langetermijnrelaties met onze leveranciers. Zo hielpen we bioboerderij De Lochting omschakelen naar bioteelt.

Meer lezen

Ziezo, gecertificeerd!

Als een product voortaan gemaakt is met gecertificeerde grondstoffen, zie je dat meestal meteen op de verpakking. Indien relevant wordt het logo van het certificaat er duidelijk op vermeld.

Maar daar eindigt het verhaal niet. De certificatie-organisaties doen regelmatig audits in de fabrieken en op de plantages. Daarvoor betalen we (net als andere retailers) een financiële bijdrage. Daarnaast doen ook onze aankopers bedrijfsbezoeken bij leveranciers. Zij controleren ter plaatse of de duurzaamheidseisen wel degelijk nageleefd worden.

Aankoper bij bezoek aan visbedrijf
Onze aankoper (midden) controleert de kwaliteit van de vis tijdens een fabrieksbezoek in Azië. Tijdens zijn inspectie heeft hij veel aandacht voor de duurzaamheidsvereisten.

Wat als certificatie (nog) niet mogelijk is?

Soms is er voor een bepaalde grondstof nog geen certificaat beschikbaar. Ook in dat geval willen we de grondstof verduurzamen. Dat doen we in een aantal stappen:

  1. Op zoek gaan naar een partner met kennis van zaken die ons kan helpen, bijvoorbeeld een ngo of universiteit.
  2. Samen de pijnpunten bepalen: wat is precies nodig om de grondstof tóch duurzaam te sourcen?
  3. Samen criteria opstellen: waaraan moet de grondstof voldoen vooraleer wij die verwerken in onze producten of in onze winkelrekken leggen?
  4. Regelmatig controles uitvoeren: worden de criteria nageleefd?
  5. Relaties met kwekers en leveranciers verdiepen: kunnen we het product samen nog verder verduurzamen?

Natuurlijk houden we ook de certificatie-organisaties in het oog. Als die na een tijdje dezelfde duurzaamheidseisen stellen als wij, schakelen we (meestal) over naar certificatie.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Decent work & economic growth [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action