Verantwoord varkensvlees, dat smaakt naar meer

Samen met onze varkenskwekers besteden we veel aandacht aan de gezondheid en het welzijn van de dieren. Stressvrije dieren zijn gezonder en productiever, leveren malser en sappiger vlees, en dragen bovendien bij tot ons doel om duurzaam te ondernemen. Iedereen wint erbij. Maar, hoe pakken we dat aan?

Zen

Luc en Monique hebben een varkensfokkerij in Limburg. Ze verwennen hun dieren met comfortabele stallen, ontspannende muziek voor drachtige zeugen, speeltjes voor de biggen … Alle varkens, ongeacht hun leeftijd en geslacht, vertoeven er ook in het gezelschap van hun soortgenoten.

Dit is maar één voorbeeld, al onze toeleveranciers leveren inspanningen om het welzijn van de dieren te verbeteren. En dat doen zij graag, enerzijds voor hun dieren en anderzijds omdat een stressvrij varken gezonder, en dus productiever, is.

 

 

kweker met varkens in stal
Kwekers Luc en Monique doen heel wat inspanningen om het welzijn én de gezondheid van hun varkens te garanderen.

Antibiotica, geen spek voor onze bek

Het toedienen van antibiotica aan dieren kan uiteindelijk antibioticaresistentie bij dier én mens uitlokken. Daarom is het belangrijk om het gebruik ervan binnen de perken te houden. Om er zeker van te zijn dat onze winkels alleen vlees van gezonde dieren aanbieden, engageren wij ons, samen met onze varkenskwekers, om verantwoord en voorzichtig met antibiotica om te springen.

Meer lezen

Kwaliteit in een lastenboek

Al onze leveranciers van varkensvlees moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Varkens mogen bijvoorbeeld geen kalmeermiddelen krijgen en in het vlees mogen geen significante restanten van antibiotica zitten. Deze afspraken liggen vast in een evolutief lastenboek. Vandaag zitten we al aan de zesde versie, alweer een verbetering voor de (volks)gezondheid en het dierenwelzijn, én voor de kwaliteit van het vlees.

varkenskwekerij
Varkenskwekers die met ons samenwerken houden zich aan een aantal afspraken, vastgelegd in een lastenboek.

Geen castratie, maar vaccinatie

Sinds 2010 verkopen we geen vlees meer van gecastreerde biggen, maar verkiezen we vaccinatie als alternatief. Net als bij castreren, legt dit ook de hormonenproductie stil en komt er dus geen ‘berengeur’ vrij bij het bakken. Smakelijk eten zonder biggen onnodig pijn te doen, het kan. Maar ook de kwekers hebben baat bij vaccineren: het verkleint de kans op infecties onder de dieren, waardoor antibiotica minder snel nodig is.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Good health & wellbeing [Translate]Responsible consumption & production