Wat als … een producent zich niet aan de regels houdt?

Over de jaren heen merken we een geleidelijke verbetering van de werkomstandigheden bij onze producenten in onder meer China en Zuidoost-Azië. Maar helaas loopt dit niet altijd even vlot. Bij een minderheid van de producenten zijn de omstandigheden bij een eerste controle niet aanvaardbaar. Maar wat gebeurt er dan? Zetten we de samenwerking onmiddellijk stop als de producent zich niet aan de regels houdt?

Op basis van de resultaten van onze audits beslissen we of we de samenwerking met de producent verderzetten, welke verbeteringen er moeten gebeuren en tegen wanneer. 

Zero tolerance

Onze hoofddoelstelling is altijd om producenten te begeleiden en te ondersteunen bij het verbeteren van hun werkomstandigheden. Maar soms zijn we echt verplicht om de samenwerking stop te zetten. Zo hanteren we nultolerantie op een aantal punten. Als we vaststellen dat de werkomstandigheden onaanvaardbaar zijn (er is kinderarbeid bij de producent of de producent probeert de auditeurs om te kopen, o.a.), dan stopt de samenwerking onmiddellijk. Als de producent ook absoluut niet wil meewerken om de arbeidsomstandigheden in zijn fabriek te verbeteren, plaatsen we geen bestellingen meer.

 

Audit visverwerker Vietnam
Als we vaststellen dat de werkomstandigheden onaanvaardbaar zijn, dan stopt de samenwerking onmiddellijk.

Verbeterplan

Zijn de omstandigheden niet aanvaardbaar, maar wil de producent er echt aan werken en merken we veel goede wil, dan stellen we een plan op om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De producent ondertekent dat plan ook. Dankzij de samenwerking met organisaties zoals de Business Social Compliance Initiative (BSCI), een initiatief van meerdere bedrijven om arbeidsomstandigheden te verbeteren, kunnen we producenten ook kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden over verloningspolitiek, veiligheid op de werkvloer en andere topics, die daarenboven gratis zijn voor hen.

Opvolging

Om na te gaan of de producent de voorgestelde verbeteringen heeft doorgevoerd, gaan we hem na 3, 6 of 12 maanden opnieuw controleren. Hoe groter de problemen waren, hoe sneller de nieuwe controle. Op basis van de nieuwe resultaten evalueren we dan wat nog beter kan. Op die manier zorgen we er mee voor dat de werkomstandigheden bij de producenten geleidelijk aan verbeteren.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]No proverty [Translate]Zero hunger [Translate]Quality education [Translate]Gender equality [Translate]Decent work & economic growth [Translate]Reduce inequality