Criteria voor kiplekkere kip

Een mals stukje kip smaakt altijd. Zeker als je weet dat het vlees afkomstig is van kippen die respectvol opgegroeid zijn in een gezonde leefomgeving. Als je je kippenfilet in onze winkels koopt, mag je daar zeker van zijn. Want in november 2016 hebben we samen met onze pluimveeleveranciers nieuwe, strengere kwaliteits- en duurzaamheidscriteria opgesteld. Dat deden we om het welzijn en de gezondheid van de kippen te verbeteren en tegelijk efficiënt te voederen. Dankzij monitoring kunnen we de resultaten ervan goed opvolgen.

Aandacht voor dierenwelzijn

Onze pluimveekwekers houden zich aan heel wat criteria voor het dierenwelzijn, de gezondheid en de hygiëne van hun kippen.

  • Voldoende, vers drinkwater
  • Gezond stalklimaat
  • Goede hygiëne
  • Stress en angst tot een minimum beperkt
  • Verantwoord en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen
  • Plaats voor natuurlijk gedrag
Kuiken in stal
Bij onze pluimveehouders krijgen de kippen genoeg ruimte, met een aangename ondergrond waarin ze een stofbad kunnen nemen.

Natuurlijk gedrag’, dat betekent dat elk dier gedrag kan tonen dat eigen is aan zijn soort. De kippen kunnen een stofbad nemen en de stal is verrijkt met zitstokken of strobalen … We vragen onze kwekers om voor voldoende daglicht te zorgen, zodat de kippen een natuurlijk dag- en nachtritme houden. Dat alles is niet alleen veel beter voor de kip, maar maakt ook het vlees lekkerder.

Efficiënt voederen

Samen met onze pluimveekwekers kiezen we voor een optimale voederconversie: dat betekent dat de kippen precies de juiste hoeveelheid voer krijgen die ze nodig hebben om zo goed én gezond mogelijk te groeien. Daarom analyseren we de gegevens over het volume voer en de groei van de dieren. 

In veevoer zit vaak soja, een eiwitrijk gewas dat grotendeels uit Zuid-Amerika wordt ingevoerd. Voeder op basis van soja heeft voordelen, maar ook heel wat nadelen. Om het kippenvoer te verduurzamen, gaan we dus ook op zoek naar alternatieven voor soja die lokaal geproduceerd worden. Insecten en wormen bijvoorbeeld. Kippen in de tuin eten die ook, dus waarom niet? Maar wettelijk gezien is het sinds 2001 verboden volgens de Europese regels, omdat insecten en wormen ‘dierlijke eiwitten’ zijn. Samen met onze kwekers wachten we dus op een nieuwe regelgeving.

Voer Val Dieu kip
Onze kwekers streven naar een optimale voederconversie: ze geven de kippen precies de juiste hoeveelheid voer om zo goed én gezond mogelijk te groeien.

Samen leren en verbeteren

We verzamelen sinds 2017 ook gegevens over het welzijn en de gezondheid van de kippen bij onze leveranciers: de veevoederleveranciers, de pluimveehouders en de slachthuizen. Via hun data krijgen we een goed zicht op de stand van zaken en kunnen we duidelijke ambities en prioriteiten formuleren. De leverancier onderzoekt bijvoorbeeld de poten van de kippen op voetzoollaesies. Dat zijn wondjes aan de poten door een vochtige bodem of te weinig verluchting. Een andere prioriteit is de vermindering van antibioticaresistentie. We monitoren dus ook het antibioticagebruik. Al die gegevens bekijken we samen met onze leveranciers.

In dialoog met alle partners

Op basis van de verzamelde data bezorgen we onze leveranciers een jaarlijks rapport met cijfers en resultaten in verband met hun aanpak voor meer dierenwelzijn en –gezondheid. Het vergelijkt hun individuele prestaties ook met die van hun (anonieme) collega’s die aan ons leveren. Zo kan elke kweker, veevoederleverancier of slachthuis zichzelf vergelijken met de sector.
De slachthuizen kregen een eerste rapport in 2017, de kwekers en veevoederfabrikanten begin 2018. De komende rapporten (over de data van 2018) zullen ons toelaten om de evolutie over de jongste twee jaar te bekijken.

Deze manier van rapportering en samenwerken is best uniek. En een mooi voorbeeld van onze wil om in dialoog te gaan met alle partners in de keten. Want alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken en de sector verder verduurzamen.

Door intens samen te werken met leveranciers en pluimveekwekers versterken we de dialoog in de toeleveringsketen en maken we samen stap voor stap werk van een duurzamere productie.

Drie categorieën van kippen

Bij Colruyt, OKay en Spar vind je in de vleesrayon of beenhouwerij drie soorten kip: de ‘standaardkip’ (België), de gecertificeerde Val Dieu-kip (België) en de Rood Label-kip (gekweekt in open lucht in Frankrijk). Afhankelijk van de soort kip die hij kweekt, houdt een kweker zich aan andere kwaliteitscriteria, bijvoorbeeld voor de kweekdichtheid of de hoeveelheid graan in het voer of de snelheid waarmee de kip zijn verkoopbare grootte bereikt.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production