Onze criteria voor kiplekkere kip

Een stukje kip smaakt nog beter als je weet dat het afkomstig is van dieren die in goede omstandigheden opgegroeid zijn. Daarom volgen we die levensomstandigheden nauwgezet op, volgens kwaliteits- en duurzaamheidscriteria eind 2016 opgesteld met onze leveranciers. Zo verbeteren we samen het welzijn en de gezondheid van de kippen.

Aandacht voor dierenwelzijn

Onze pluimveekwekers houden zich aan heel wat (wettelijke) criteria voor het welzijn, de gezondheid en de hygiëne van hun kippen.

  • Voldoende, vers drinkwater
  • Gezond stalklimaat
  • Goede hygiëne
  • Stress en angst tot een minimum beperkt
  • Verantwoord en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen
  • Plaats voor natuurlijk gedrag
Kuiken in stal
Onze pluimveehouders zorgen voor correcte kweekomstandigheden.

Natuurlijk gedrag’, betekent dat de dieren gedrag kunnen vertonen eigen aan de soort. Daarom kunnen de stallen verrijkt zijn met strobalen of zitplatforms, of worden er volle granen gestrooid om natuurlijk gedrag en activiteit te stimuleren. De kwekers zorgen er ook voor dat de kippen een natuurlijk dag- en nachtritme kunnen aanhouden. Dat alles is niet alleen veel beter voor de kip, maar maakt ook het vlees lekkerder.

Duurzamer voeder

In voeder zit vaak soja, een eiwitrijk en voedzaam gewas dat grotendeels uit Zuid-Amerika ingevoerd wordt, wat niet zo duurzaam is. Daarom compenseren we de nodige volumes soja door RTRS-certificaten voor duurzame soja aan te kopen. Daarnaast ondersteunen we ook de experimentele sojateelt in België. Om het kippenvoer te verduurzamen, zouden lokaal gekweekte insecten en wormen een goed alternatief kunnen zijn. Maar deze ‘dierlijke eiwitten’ zijn sinds 2001 niet meer toegelaten in Europa. 

Voer Val Dieu kip
Onze kwekers streven naar een optimale voederconversie: ze geven de kippen precies de juiste hoeveelheid voer om zo goed én gezond mogelijk te groeien.

Samen leren en verbeteren

Over het welzijn en de gezondheid van de kippen verzamelen we sinds 2017 gegevens bij onze leveranciers (veevoederleveranciers, pluimveehouders en slachthuizen). Zo monitoren we bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica. Dat willen we binnen de perken houden, om te voorkomen dat de bacteriën resistent worden tegen het geneesmiddel. 
Op basis van de ingezamelde data bezorgen we onze leveranciers een jaarlijks rapport over hun aanpak voor meer dierenwelzijn en –gezondheid. Dat rapport vergelijkt hun individuele prestaties ook met die van (anonieme) collega’s die aan ons leveren. Zo kan elke kweker, veevoederleverancier of slachthuis zichzelf vergelijken met zijn collega’s en kunnen we op termijn samen duidelijke ambities en prioriteiten formuleren.

Door intens samen te werken met leveranciers en pluimveekwekers versterken we de dialoog in de toeleveringsketen en maken we samen stap voor stap werk van een duurzamere productie.

In dialoog met alle partners

De slachthuizen kregen een eerste rapport in 2017, de kwekers en veevoederfabrikanten begin 2018. De komende rapporten in 2019 (over de data van 2018) zullen ons toelaten om de evolutie over de jongste twee jaar te bekijken. Deze manier illustreert onze wil om in dialoog te gaan met alle partners in de keten. Want alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken en de sector verder verduurzamen.

 


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production