Samen voor duurzamere cacao

Chocoladerepen, paaseitjes, ijs, hagelslag, koekjes en gebak. Het is maar een greep uit het ruime assortiment van onze huismerken Boni Selection en Everyday. Wat al die lekkernijen gemeen hebben? Cacao. En laat dat nu net de uitdaging zijn, want een duurzame teelt van die grondstof is broodnodig voor de toekomst.

Chocoladetekort dreigt

Wist je dat we met zijn allen meer chocolade en dus cacao eten dan boeren kunnen produceren? Dat heeft verschillende redenen. Meer dan 70 % van alle cacao in de wereld wordt in Kameroen, Ivoorkust en Ghana geproduceerd, maar de omstandigheden in West-Afrika zijn niet ideaal. De droogte heeft er al veel cacaoplantages vernietigd en schimmelziektes teisteren vaak de productie. Om te overleven zoeken Afrikaanse boeren daarom hun heil in andere gewassen, zoals maïs.

De cacaoboeren die toch volhouden, hebben het zeer moeilijk door versnippering in kleine familiebedrijfjes en te lage inkomsten. Ook de opwarming van het klimaat speelt niet in hun voordeel. De oogsten zijn slechter en er is dus weinig interesse om cacao te verbouwen. Vaak kunnen ze ook niet in nieuwe bomen investeren. En dus produceren ze steeds minder cacao.

Cacaoboom met vruchten
Droogte, versnippering en lage inkomsten zetten de productie van cacao in West-Afrika onder druk.

We kiezen voor 100 % certificering

Als we in de toekomst willen blijven genieten van heerlijke chocolade, dan moet de productie duurzamer. Om ons daarvoor in te spannen, gaan we bij Colruyt Group voor 100 % gecertificeerde cacao in alle chocolade en chocoladeproducten van onze eigen merken.

Een certificaat betekent dat de boeren in kwestie formeel inspanningen doen om hun cacao op een verantwoorde manier te telen, mét respect voor mens en milieu. Er bestaan verschillende Europese en internationale duurzaamheidslabels die elk hun eigen klemtonen leggen. Wij kozen voor twee van hen: UTZ en Fairtrade.

UTZ: betere werkmethodes, betere cacao

Grote cacaoplantages zal je niet vaak tegenkomen. Zo zijn er in West-Afrika bijna 2 miljoen familiebedrijfjes die gebieden van minder dan 3 ha verbouwen. En die verspreiding speelt in hun nadeel, want moderne teelt- en verwerkingstechnieken komen zelden tot bij hen terecht. Ook zijn hun kopers vaak wél mondiaal georganiseerd.

Naast sociale en ecologische pijlers, helpt het UTZ-programma zulke kleine cacaoboeren ook om hun verouderde methoden en werkomstandigheden te verbeteren, zodat de kwaliteit van hun bonen en de productiviteit er sterk op vooruitgaan. Dat geeft hen een betere onderhandelingspositie op de internationale markt en hun levensstandaard neemt toe.

Voor onze Boni Selection- en Everyday-producten met chocolade kiezen wij steevast voor het UTZ-label.

Boni Selection pralines met UTZ-label
189 eigenmerkproducten die ook maar een beetje cacao bevatten, dragen een duurzaamheidslabel.

Beschermen van land, water en natuurlijke habitats

Werken met oudere bomen in een moeilijk klimaat is nefast voor de opbrengst. Om hun oogsten te redden, nemen de cacaoboeren hun toevlucht tot meer kunstmest en chemische pesticiden. Ze gebruiken daarbij vaak producten van slechte kwaliteit in grote hoeveelheden. Ze willen ook meer in open ruimten gaan telen, in plaats van de traditionele agrobosbouw. Wat voor ongecontroleerde ontbossing zorgt.

De programma’s achter duurzaamheidslabels zoals UTZ, leveren dus zeker en vast ook een bijdrage op milieuvlak. Hun stokpaardjes: bodem-, water- en afvalbeheer, bescherming van natuurlijke habitats en de heropbouw van de biodiversiteit. Hoe? Door boeren goede landbouwpraktijken aan te leren zoals minder pesticiden gebruiken of alternatieve vormen van bemesting toepassen.

Fairtrade: eerlijke prijs voor cacao

Ook op sociaal vlak hebben de moeilijke omstandigheden en lage inkomsten in de cacaosector grote gevolgen. Het Fairtrade International-label is een certificaat voor eerlijke handel en garandeert de boeren correcte verkoopsvoorwaarden en een vaste minimumprijs voor hun producten. Zo staan ze sterker in de handelsketen. En kunnen ze dus hun eigen toekomst in handen nemen.

Voor onze Boni Selection Bio-producten gaan we – daar waar mogelijk - voor het Fairtrade-certificaat.

Boni Selection Bio Fairtrade chocolade
Het Fairtrade-systeem is een efficiënte manier om armoede in het Zuiden te bestrijden.

Gelabeld staat netjes

Naast UTZ en Fairtrade bestaan er nog andere labels die de situatie van de cacaoboeren en de hele sector willen verbeteren. En die ook gelden voor andere productcategorieën zoals koffie en thee.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]No proverty [Translate]Decent work & economic growth [Translate]Life on land