Tanken in ons waterstofstation

In het distributiecentrum Dassenveld in Halle hebben we sinds 2012 een waterstofstation staan. Dat produceert waterstof met de hernieuwbare energie van de windturbines en zonnepanelen ter plaatse. En die groene waterstof gebruiken we als brandstof. Het station kan 2,7 kg waterstof per uur produceren en er tot 85 kg opslaan.

Waterstof produceren, opslaan en terug omzetten in elektriciteit

De installatie produceert waterstof via elektrolyse op basis van groene energie. Met die waterstof doen we twee dingen. Een steeds groter aantal transpalletten in het distributiecentrum rijden op waterstof, terwijl onze bedrijfsvloot ook al 18 waterstofwagens telt. En dat is niet alles: de brandstofcel van 120 kW werkt als een buffer. Het overschot aan groene energie slaan we op als waterstof. Op de momenten dat we zelf te weinig stroom opwekken, zetten we de waterstof dan opnieuw om in elektriciteit. 

Waterstof station
Het waterstofstation heeft een opslagcapaciteit van 85 kg waterstof.

Don Quichote

We voeren ook allerlei testen uit in ons waterstofstation. Dat doen we voor het Don Quichote-project, een Europees onderzoeksproject naar de mogelijkheden van waterstof als energiebuffer. Wat die testen dan inhouden? Eigenlijk willen we vooral bewijzen dat het technisch én economisch haalbaar is om groene stroom op te slaan en te transporteren. En dat waterstof ideaal is om dat op grote schaal te doen. Dimitri vult aan: “We hadden al ervaring met waterstof in het transport en de logistiek, maar je ziet dat we met het waterstoftankstation nog een stap verder gaan.”

Logo Don Quichote


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Climate action