Met propaan en propeen stoot onze koeling 90 % minder broeikasgassen uit

Net zoals de koelkast bij jou thuis werkt de koeling in onze versmarkten en beenhouwerijen op koelgas in een gesloten circuit. Omdat kleine gaslekken onvermijdelijk zijn, werken onze ingenieurs sinds midden 2016 aan propaankoelsystemen. Die stoten tijdens hun hele levensduur zo’n 90 % minder broeikasgassen uit dan klassieke koelmiddelen. Projectingenieur Collin Bootsveld zet zich elke dag in om tegen 2027 al onze supermarkten uit te rusten met de nieuwe koeling. Hij berekende dat we daardoor in totaal 10 % minder broeikasgassen zullen uitstoten in België.

Keep it cool!

“In de oude koelinstallaties van onze winkels gebruikten we een synthetisch koelmiddel. Dat is efficiënt, maar niet zo milieuvriendelijk”, vertelt Collin. “Daarom gingen we op zoek naar een duurzaam alternatief. We kwamen uit bij het natuurlijke koelmiddel propaan. En voor kleinere installaties gebruiken we propeen. Beide gassen zijn heel wat minder schadelijk voor de atmosfeer dan de synthetische koelsystemen.”

Bio-Planet
Natuurlijke propaankoeling is een belangrijke stap om onze uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Milieuvriendelijker én makkelijker in gebruik

De nieuwe koeling is erg compact en makkelijk te onderhouden. En ook de levensduur van de installatie gaat er drastisch op vooruit: “De nieuwe installaties gaan minstens 20 jaar mee, dubbel zo lang als de vorige.”

Propaan koelsysteem
De nieuwe installaties bevatten tot 30 keer minder koelmiddel, lekken minder en het gas is veel minder schadelijk.

Actieve voortrekkersrol

Sinds het midden van 2016 hebben alle nieuwe en verbouwde winkels van Colruyt, OKay en Bio-Planet een propaan- of propeenkoeling. Tegen 2027 vind je er zo eentje in al onze supermarkten. En daarmee lopen we dus heel wat voor op de rest van Europa. Volgens Europese richtlijnen mogen er vanaf 2020 geen koelinstallaties met het huidige synthetische koelmiddel meer geïnstalleerd worden. En vanaf 2030 is het gebruik van die installaties helemaal verboden.

Installatie propaankoeling
Tegen 2027 zullen alle systemen met synthetische koelmiddelen verdwenen zijn uit onze winkels.

En in de toekomst?

Het blijft niet bij propaan- en propeenkoelingen. Vanaf 2029 winkel je bij ons alleen nog in lage-energiewinkels. In die winkels willen we de warmte van de koelinstallaties gebruiken om de winkelruimte te verwarmen. “Ook dat zal onze broeikasgasuitstoot sterk verminderen, want we gebruiken dan minder fossiele brandstoffen voor de verwarming”, voegt Collin toe. Een win-win, dus! Meer lezen over onze ambities voor lage-energiewinkels.

VIDEO: propaan: duurzaam en natuurlijk koelmiddel bij Colruyt Group


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Climate action