Green Deal: omschakeling naar circulaire economie

Onze groep heeft zich aangesloten bij de ‘Green Deal Circulair Aankopen’, een initiatief dat de evolutie wil versnellen naar een circulaire economie waarin afval opnieuw grondstof wordt. We engageren ons daarbij om twee nieuwe projecten op te starten en om de komende twee jaar deel te nemen aan het lerend netwerk. In ruil kunnen we rekenen op financiering en inhoudelijke ondersteuning. Met de instap in de Green Deal Circulair Aankopen willen we ook onze bestaande circulaire projecten een zetje geven en sneller vooruitgang boeken.

Oude materialen krijgen een tweede leven

Colruyt Group gelooft in de circulaire economie en heeft zelf al stappen gezet om de omschakeling mee te realiseren. Zo laten we ons kartonafval recycleren tot Boni Selection-fruitschaaltjes en plooidozen voor de klanten. Daarnaast laten we oud kantoormeubilair renoveren of verwerken tot nieuw meubilair. Bij renovatie en afbraak van gebouwen zoeken we voor zo veel mogelijk nog bruikbare elementen een nuttige bestemming. Een deel van de afgebroken deuren, houten scheidingswanden en ramen hergebruiken we zelf of stellen we gratis ter beschikking van verenigingen en goede doelen.

Kartonafval recycleren
Uit ons kartonafval maken we Boni Selection-fruitschaaltjes en plooidozen voor de klanten.

Doel 2050

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin er geen afval meer is en grondstofkringlopen gesloten worden.  Met hun aankoopbeleid kunnen bedrijven, overheden en organisaties die omschakeling alvast een stevige boost geven. Daarom wil de Green Deal binnen de twee jaar meer dan 100 circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en ook kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. De Green Deal Circulair Aankopen is een initiatief van de overheid (Vlaanderen Circulair), in samenwerking met duurzaamheidsnetwerk The Shift, VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Bond Beter Leefmilieu. 


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Climate action [Translate]Partnerships for the goals