Green Deal Biodiversiteit gelanceerd bij Colruyt Group

Meer dan 110 bedrijven, organisaties en lokale besturen hebben op onze hoofdzetel in Halle de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ ondertekend, in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Alle partners engageren zich om de komende drie jaar te werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Tegen september 2021 zal zowat 1.250 hectare bedrijfsterrein ingericht zijn met permanente of tijdelijke natuur. Bij Colruyt Group staan we voor 100 % achter de deal en investeren we zelf heel wat in groen rond onze winkels, distributiecentra en kantoren.

Engagement voor meer groen

Met de ondertekening van de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ onderstrepen we ons engagement voor meer groen op en rond onze sites. We kiezen er al lang voor om onze parkings zo groen mogelijk aan te leggen, maar de jongste jaren gaan we nog bewuster om met biodiversiteit. Kijk even mee …

Koen Baetens

Leren van elkaar

De Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en meer dan 110 partners (bedrijven, projectontwikkelaars, intercommunales, aannemers, …). De partners krijgen de kans om te experimenteren, te leren van elkaar en een netwerk op te bouwen. Het partnership werd opgestart door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos, adviesbureau Corridor en vrijwilligersorganisatie Natuurpunt. Het is al de vierde Green Deal in Vlaanderen. In 2017 ondertekenden we ook al de Green Deal Circulaire Aankopen.

Bloemenweide bij Bio-Planet Nossegem

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Life on land