Herbruikbare zakjes van polyester verkleinen onze voetafdruk

Colruyt Group is de eerste Belgische retailer die binnenkort herbruikbare zakjes voor onverpakte groenten en fruit introduceert, als enige alternatief voor eenmalige zakjes. De herbruikbare zakjes bestaan uit polyester, zijn heel sterk en kunnen gewoon in de wasmachine. De keuze voor polyester is niet zomaar gemaakt. We hebben voor verschillende materialen de totale milieu-impact over de hele levenscyclus bekeken. Uit deze LCA-studie (life cycle analysis) bleek dat polyester een pak beter scoort dan andere materialen.

Wieg-tot-grafanalyse

Bij een LCA-studie wordt de volledige milieu-impact in kaart gebracht, van grondstof tot einde gebruik. We hebben polyester vergeleken met papier voor eenmalig gebruik en herbruikbaar katoen op het vlak van grondstoffen, productie, transport, gebruik,… Zo zijn we tot de wetenschappelijke conclusie gekomen dat een polyester zakje de laagste totale impact heeft op de meeste maatstaven, zoals klimaatopwarming, grondgebruik, watervervuiling, gebruik van grondstoffen,…

Set 5 herbruikbare zakjes

Goed overwogen keuze

Na 9 keer hergebruik wordt ons polyester zakje al duurzamer dan een eenmalige papieren zak omdat die laatste zwaarder is en er veel meer energie nodig heeft om te produceren. Polyester scoort ook beter dan katoen, o.a. door een groot gebruik van water en pesticiden bij de katoenteelt. En een polyester zakje kan honderden keren gebruikt worden zonder slijtage.

Waarom verduurzamen?

In Californië werden eenmalige plastic zakjes verboden in 2014. Vrijwilligers van opruimacties halen nu 72 % minder zakjes van de stranden. Het vermijden van eenmalige zakjes heeft dus wel degelijk zin. Daarom willen we de meest duurzame oplossing aanbieden aan onze klanten. Want uit het afvalonderzoek van OVAM blijkt dat niet minder dan 70 % van de ondervraagden regelmatig met herbruikbare zakjes gaat winkelen. De klanten zijn er dus klaar voor.

Lees meer over onze herbruikbare zakjes
Paprika’s in herbruikbare zakjes

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action