ILVO: wat met wilde vis zonder certificaat?

Om onze duurzame en verantwoorde manier van werken voort te zetten, wilden we de noordzeetong die in onze rekken ligt, certificeren. Geen van onze partners was echter gedekt door het MSC-label voor tong die in de Noordzee wordt gevangen. Onze aankoper heeft daarom een beroep gedaan op de expertise van het ILVO om via hun certificering te garanderen dat jij duurzame producten consumeert die het resultaat zijn van een verantwoorde visserij.

De huidige werkwijze optimaliseren

Maar, wat is het ILVO precies? Het ILVO is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut waarmee we in 2012 een samenwerking zijn gestart om een methode te ontwikkelen om de duurzaamheid van een vis te beoordelen. Deze beoordeling is gebaseerd op drie hoofdcriteria: de staat van de beviste populatie, het goede beheer van de visserij en de impact van de activiteit op het ecosysteem. Het ILVO geeft vervolgens een duurzaamheidsscore aan elke vis.

Kwaliteitscontrole van een vis
Het ILVO voert multidisciplinaire, vernieuwende en onafhankelijke onderzoeken uit vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief.

Om de noordzeetong te laten certificeren, nam onze aankoper eerst contact op met het ILVO. Hadden de experts van het ILVO deze vis al beoordeeld? De Nederlandse tong uit de twin rig visserij (dubbele sleepnetten) was bijvoorbeeld al geëvalueerd, maar had toen een rode kaart gekregen. De gebruikte vistechniek was niet selectief genoeg en de impact ervan op het ecosysteem te groot. Daarom moest de leverancier zijn vistechniek duurzamer maken. Er waren verschillende mogelijke oplossingen, zoals grotere mazen in het net of de keuze voor een andere vistechniek.

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Engagement respecteren

Onze leverancier trof verschillende maatregelen om bijvangst te beheersen. Aan de ene kant gebruikte hij grotere mazen dan de klassieke mazen. Aan de andere kant waren zijn trawlers uitgerust met een tweede net, met grotere mazen, dat voor het grootste net hangt. Zo kunnen vissen die we niet willen vangen, ontsnappen.

Helaas was dit niet voldoende en het ILVO kon de noordzeetong niet certificeren. Ondanks de inspanningen van onze leverancier kreeg dit product dus geen groen licht van het ILVO. We bieden het dus niet aan in ons vers en diepgevroren assortiment.  Je mag er dus zeker van zijn dat we ons engagement respecteren: in onze rekken vind je enkel verantwoorde vis.

Verse en diepgevroren vis
Philippe Toussaint, manager sustainable sourcing van Colruyt Group: "Het ILVO blijft vis controleren die niet beschikbaar is onder MSC. Op deze manier kunnen we de duurzaamheid van al onze wilde vis garanderen."

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Life below water