Sterke rijstboeren in India: 7 facts & figures

Wist je dat 9 op 100 Belgen vandaag rijst zullen eten? Niet zoveel, als je weet dat rijstboeren overal ter wereld jaarlijks meer dan 480 miljoen ton van de witte korreltjes produceren. Rijstland India is verantwoordelijk voor meer dan 20 % daarvan en moet enkel koploper China voor zich laten. Toch hebben rijstboeren het er niet zo makkelijk. Dus zochten (en vonden) we een lokaal project in India dat onze retailkennis misschien kon gebruiken. Lees er alles over, aan de hand van zeven cijfers.

2011

In 2011 ging het project 'Fair and Good' van start in India. Daarvoor sloegen Reismuhle Brunnen, Coop Foundation, Helvetas en Intercooperation de handen in elkaar. Met een ketenproject willen de organisaties nieuwe kansen creëren voor de plaatselijke rijstboeren. Samen met lokale boerenorganisaties bouwen ze aan een nieuwe toeleveringsketen met duidelijke duurzaamheidsdoelen.

Doel:

 • Levensomstandigheden van de boeren verbeteren en hun inkomen verhogen
 • Duurzaam gebruik van hulpbronnen
 • Biologische landbouw uitbreiden
 • Biodiversiteit verbeteren
 • Uitstoot van broeikasgassen verminderen
Boer in rijstveld
Een ketenproject moet meerwaarde bieden aan alle partners in de keten en tegelijk een aantal duurzaamheidsdoelen bereiken.

6 redenen

Waarom was zo’n ketenproject nodig? Indiase rijstboeren hebben met heel wat problemen te kampen. Zoals deze zes:

 • Armoede: rijst brengt niet genoeg op voor de boeren. Enkel van rijst leven lukt niet meer. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van externe financiering en zaadleveranciers, wat de situatie enkel verergert.
 • Plattelandsvlucht: steeds minder jongeren willen rijstboer worden. Ze zoeken een betere toekomst in de steden. En dat heeft grote gevolgen voor de lokale gemeenschappen.
 • Klimaatverandering: de moesson is steeds minder voorspelbaar, met soms extreem veel of net heel weinig regen. Resultaat: overstromingen of droogte. Ook erosie is een gevolg.
 • Landschap: monocultuur en ontbossing putten de bodem uit.
 • Chemicaliën: boeren gebruiken te veel pesticiden en meststoffen, vaak op een foute manier. Dat heeft nefaste gevolgen voor de bodemkwaliteit, het grondwater en de biodiversiteit.
 • Gebruik van hulpbronnen: ongecontroleerd waterverbruik doet het grondwaterpeil zakken. Daarnaast is er een groot gebrek aan biologische meststoffen.

4.500 boeren

De coöperatieve Fair Farming Foundation groepeert 4.500 familiale boerenbedrijfjes in de regio Uttarakhand, aan de voet van de Himalaya.

De boeren krijgen opleidingen van experten, ervaren boeren (leadfarmers) en certificatie-instellingen zoals Fairtrade of Bio. Ze leren bijvoorbeeld rijst telen op een efficiëntere en duurzamere manier, volgens de SRI-principes (System of Rice Intensification). Tegelijk leren ze nieuwe gewassen verbouwen en denken ze na over andere bedrijfsopportuniteiten.

Vrouwen in rijstveld
De boeren van de Fair Farming Foundation waren erg enthousiast om in het project te stappen.

128,9 ton rijst

Zoveel basmatirijst kopen we elk jaar van de Fair Farming Foundation. Da’s ongeveer 10 % van hun totale rijstproductie. Binnen de coöperatieve telen in totaal 2.212 boeren basmatirijst.

2 producten

Die basmatirijst komt terecht in twee producten van Boni Selection Bio: de basmatirijst en de rijstmengeling (een mix van verschillende soorten, voornamelijk basmati). Sinds maart kan je de rijst kopen bij Colruyt, Bio-Planet, OKay en Spar.

Boni Selection Bio rijstmengeling en basmatirijst
Je kan de biologische basmatirijst van de Fair Farming Foundation vinden in onze winkels.

30 % minder uitstoot

De resultaten van het project zijn veelbelovend. Dit is wat de boeren al verwezenlijkten sinds 2011:

 • 30 % minder uitstoot van broeikasgassen dankzij nieuwe teelmethodes
 • 30 % minder waterverbruik
 • Bio- en Fairtradecertificatie
 • 20 tot 30 % meer inkomen voor de boeren
 • Meer diversificatie van de teelt dankzij gewasrotatie
 • Sterkere organisatie van de coöperatieve

Kortom, aan hun rijst hangt een mooi succesverhaal.

Vrouwen oogsten rijst
Dankzij nieuwe teelmethodes slaagden de boeren erin om 30 % minder water te verbruiken dan voorheen.

300 jongeren

De IT-sector in India boomt en is goed voor 2,8 miljoen jobs. Maar niet alle jongeren hebben de financiële middelen om een IT-opleiding te volgen. Daarom steunen we met Collibri Foundation een project van de NASSCOM Foundation. Jaarlijks krijgen 300 jongeren de kans om praktijkgerichte IT-opleidingen te volgen en zo de kans op een job te verhogen.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]No proverty [Translate]Decent work & economic growth [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Life on land [Translate]Partnerships for the goals