Ons doel: slim energie beheren

Bewust omgaan met energie is niet alleen goed voor je energiefactuur. Het verkleint ook je ecologische voetafdruk. Daarom beperken we bij Colruyt Group zoveel mogelijk ons verbruik en kiezen we voor alternatieve energiebronnen zoals wind en zon. Tegelijk experimenteren we met nieuwe technieken, zoals de opslag van energie als waterstof. Het achterliggende doel? Een slim elektriciteitsnetwerk uitbouwen dat vraag en aanbod maximaal op elkaar afstemt.

Groene energie produceren

Onze energiespecialisten van Eoly produceren groene energie op verschillende manieren:

Naast deze bestaande technologieën zet Eoly ook in op innovatie, bijvoorbeeld met het opslaan van energie in de vorm van waterstof. Het achterliggende doel is om op termijn het energieverbruik van de groep 100 % te dekken via zelfgeproduceerde groene stroom. Vandaag staat die teller al op 31%.

Daarnaast investeert Colruyt Group ook in windparken voor de Belgische kust.

 

Eoly windturbine
Onze windturbines leveren rechtstreeks zelfgeproduceerde groene stroom aan onze distributiecentra.

Besparen waar mogelijk

Niemand heeft graag een dure energiefactuur. Wij ook niet. Daarom volgen we het verbruik van onze gebouwen, machines en voertuigen op de voet en onderzoeken we voortdurend waar en hoe we kunnen besparen. Daarbij houden we rekening met de uurtarieven van energie en verschuiven we waar mogelijk ons verbruik naar momenten met veel zon en wind, wanneer er veel elektriciteit geproduceerd wordt. Door deze kostenbewuste aanpak kunnen we pieken opvangen, verbruiken we minder en beperken we onze kosten.

Energiespecialist controleert verbruik
Onze energiespecialisten helpen ons verbruik verschuiven naar momenten met veel zon en wind.

Verbruik afstemmen op productie

Ga je op vakantie? Dan trek je best de stekker van je televisie uit het stopcontact. Wij doen eigenlijk net hetzelfde en hebben daarvoor in kaart gebracht welke toestellen we kunnen afzetten, hoe vaak en hoe lang. Niet evident, want je kan niet zomaar je transportbanden of je koelruimtes uitschakelen. Toch vonden we al enkele zaken die we konden optimaliseren. Zo gebruiken we onze diepvriezers als energiebuffers. Op ogenblikken dat er veel duurzame energie beschikbaar is, koelen we ze extra diep in. Zo overbruggen we momenten dat er minder energie voorhanden is. Een ander voorbeeld zijn de elektrische voertuigen en transpalletten in onze distributiecentra. We laden die ’s nachts op wanneer het rustig is en terwijl onze windturbines blijven draaien. Daarnaast gaan we ook slim om met niet essentiële verbruikers zoals ventilatie, koeling en verluchting.

We bouwen aan een slim elektriciteitsnetwerk dat vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt.

Innoveren met nieuwe technologieën

Ken je onze energiezuinige koelkarren al? De liquid ice containers dienen voor het transport van verse producten naar winkels en zijn een mooi voorbeeld hoe we door innovatie ons verbruik en de impact op het milieu verminderen. De koelkarren werden door onze eigen ingenieurs ontwikkeld, werken met vloeibaar ijs en hebben ruim de helft minder impact op de klimaatverandering dan een klassieke koelkar.

Nieuwe koelkar in winkel
Koelkarren met vloeibaar ijs zorgen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Waterstof: de oplossing van de toekomst

De wind en de zon hebben een grote invloed op de productie van duurzame energie. Op winderige en zonnige dagen wekken we veel stroom op met onze zonnepanelen en windturbines. Maar op een windstille nacht is er geen productie.

Gelukkig kunnen we het weer voorspellen, zo weten we hoeveel elektriciteit onze windturbines en zonnepanelen de komende dagen zullen produceren. En met die informatie kunnen we onze energie-overschotten nuttig gebruiken of zelfs bufferen, bijvoorbeeld als waterstof. Al sinds 2012 experimenteren we bij Eoly met de opslag van energie in de vorm van waterstof. Dat is een groene brandstof  die je kan omzetten naar elektriciteit zonder verbranding en zonder uitstoot van CO2 en fijn stof.

 

 


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action