Zonne-energie voor onze winkels en centrale gebouwen

De openingsuren van onze winkels komen goed overeen met de uren waarin de zon schijnt. Dat is niet alleen handig wanneer je bij ons komt winkelen, maar ook praktisch voor onze energievoorziening. Op plaatsen waar het opportuun is, kunnen we zelfgeproduceerde zonne-energie gebruiken om onze winkels van stroom te voorzien. Zonnepanelen produceren het meest energie overdag, wanneer de vraag naar elektriciteit ook het grootst is. En ze stoten uiteraard ook geen CO₂ uit.

Meer dan 40 winkels en 8 centrale gebouwen

Eoly bezit en beheert meer dan 50 installaties op distributiecentra en filialen van Colruyt, OKay en Bio-Planet. De stroomproductie van 2016 bedroeg 5.430 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 1.552 gezinnen. Eoly breidt het aantal installaties in de toekomst nog gevoelig uit.

Naast zonne-energie zetten we voor productie van groene energie ook in op andere technologieën:

Bij nieuwe winkels onderzoeken we altijd of het opportuun is om zonnepanelen te plaatsen.

We stemmen het aantal zonnepanelen altijd af op het energieverbruik van het gebouw

Productie afstemmen op de vraag

Onze energiespecialisten kiezen er bewust voor om niet overal zonnepanelen te leggen. “Om de simpele reden dat dit niet overal opportuun is”, zegt Jeroen Martens, operations & maintenance manager bij Eoly. 

“Nog voor we één zonnepaneel installeren, analyseren we hoeveel energie het gebouw nodig heeft. We onderzoeken dus altijd of zonnepanelen technisch en economisch haalbaar zijn. We doen dat omdat elektriciteit die ter plaatse verbruikt wordt het kostenefficiëntst is. Dat betekent dat we nooit meer zonnepanelen leggen dan we nodig hebben om de energiebehoefte van de site te dekken. Zo kunnen de winkels op zonnige dagen bijna volledig op zonne-energie draaien. Een ander voordeel is dat we zo weinig mogelijk energie-overschot moeten vervoeren over het elektriciteitsnet.”

Zonnepanelen op winkel
Op zonnige dagen draaien sommige van onze winkels bijna volledig op zonne-energie.

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action