Colruyt Group CSIRT

Missieverklaring

Het Colruyt Group (CG) Computer Security Incident Response Team (CSIRT) is het cyberonderzoeks- en forensisch team van Colruyt Group. Als onderdeel van het CG BP&S Incident Response Team staat het team in voor de veiligheidscontrole om CG te beschermen tegen cyberaanvallen.

Het CG CSIRT heeft als voornaamste missie het behoud van het bedrijf, het systeem en de gegevens te waarborgen door beveiligingsincidenten grondig te onderzoeken en bij te dragen tot de preventie ervan aan de hand van proactieve dreigingsevaluaties, risicobeperkingsplannen, analyses van incidenttendentie en beheer van kwetsbaarheden.

Het CG CSIRT deelt ook informatie met andere CSIRT's met betrekking tot noodhulp bij beveiligingsincidenten. Het CG CSIRT maakt deel uit van de werkgroep Cyber Security Coalition Inter-CSIRT.

 

Contactgegevens

  • E-mail: csirt(AT)colruytgroup.com
  • PGP-sleutel voor versleutelde communicatie
  • ID: 0x228D2F2D
  • Vingerafdruk: 1762 19E0 1747 EA48 28E4 214C DBF4 3C62 228D 2F2D
  • Telefoon: +32 (0)2 363 55 45

 

Veelvoorkomende afkortingen in dit document:

CSIRT Computer Security Incident Response Team
CG Colruyt Group
BP&S Business Processess & Systems
PGP Pretty Good Privacy