Kennisgevingen

Verwijzend naar Titel II van de wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op de beurs genoteerde vennootschappen) volgt hierna alle relevante wettelijke informatie inzake de kennisgeving van belangrijke deelnemingen.

 • Bepaling van de “Noemer” :
  • Het maatschappelijk kapitaal van Etn. Fr. Colruyt NV bedraagt in totaal EUR 347.063.746,93.
  • Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 138.432.588 aandelen Colruyt (COLR.BR), die elk recht geven op één stem.
  • Het totaal aantal stemrechten (de “noemer”) bedraagt dus 138.432.588.
  • Meer informatie vindt u hier
 • Bepaling van de “drempel” :
  Een deelneming in het aandeel Colruyt (COLR.BR ISIN BE0974256852) wordt berekend volgens de breuk:

  Totaal aantal gehouden aandelen Colruyt
  Totaal aantal stemrechten = 138.432.588
 • De statuten voorzien niet in statutaire drempels. Derhalve zijn de wettelijke drempels per schijf van 5% van toepassing. Bij elke overschrijding per schijf van 5 procentpunten (5%, 10%, 15%,…) is derhalve een kennisgeving verplicht.
   
 • Kennisgevingsplichtige personen dienen bij elke nieuwe kennisgeving minstens volgende informatie kenbaar te maken:
  • datum van drempeloverschrijding;
  • de overschreden drempel;
  • het aantal en percentage van de stemrechten na de verwerving of vervreemding.
 • Kennisgevingsplichtige personen worden verzocht hun kennisgeving (transparantiemelding) tegelijkertijd te melden :
  • Aan Colruyt Group, via e-mail aan investor@colruytgroup.com (ter attentie van Kris Castelein, secretaris Raad van Bestuur); voor meer informatie kan u terecht op het nummer +32 2 363 55 45;
  • Aan de FSMA, via het e-mailadres trp.fin@fsma.be.
 • Voor meer informatie over de transparantiewetgeving en het verplicht te gebruiken standaardformulier verwijzen we naar de website van de FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be).