17 Sustainable Development Goals

Met onze duurzaamheidsinitiatieven dragen we actief bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Zo werken we mee aan een maatschappij waarin niemand achterblijft.

Een wereld waarin we niemand achterlaten

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken. Ze vormen een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda met concrete doelstellingen, zowel voor de maatschappij, de economie en het milieu, als voor mensenrechten en wereldvrede. De verschillende thema’s zijn evenwaardig en tegelijk onderling gerelateerd. Het belangrijkste principe: ‘Leave no one behind’.

Bij Colruyt Group dragen we deze gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda hoog in het vaandel, want die biedt ons:

  • een externe kijk op wat duurzaamheid allemaal inhoudt en kan inhouden
  • een gemeenschappelijke taal om met externe stakeholders te gebruiken
  • een gemeenschappelijk draagvlak voor tal van maatschappelijke uitdagingen.

Hoe gebruikt Colruyt Group de SDG’s?

Colruyt Group staat volledig achter de SDG-agenda. De 17 Sustainable Development Goals fungeren als een kompas voor onze duurzaamheidsambities en -strategie. We koppelen de ambitieuze doelen van de VN aan concrete uitdagingen binnen de Europese retailcontext en gaan gericht aan de slag, samen met onze partners.

In ons jaarverslag rapporteren we aan de hand van de SDG’s over de impact die we realiseren. Qua materialiteit focussen we op de Sustainable Development Goals waarvan we geloven dat we er met onze organisatie de grootste impact op hebben. Onze zeven materiële SDG’s:

  • SDG 2 Geen honger
  • SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 6 Schoon water en sanitair
  • SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 8 Waardig werk en economische groei
  • SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13 Klimaatactie

Uiteraard blijven we ook verder inzetten op de andere SDG’s. Zo beschouwen we 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten' (SDG 16) en 'Partnerschappen om doelstellingen te bereiken' (SDG 17) als hefbomen om alle andere SDG’s te realiseren. We werken bijvoorbeeld nauw samen met onze partners en leveranciers, steeds met wederzijds respect en op basis van dialoog en vertrouwen.

Trotse SDG-ambassadeur

Als een van de eerste ‘Voices’ of ambassadeurs van de SDG’s engageren we ons om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen verder uit te dragen. Op die manier hopen we anderen te inspireren om ook actief mee te werken aan een duurzamere toekomst. Sinds januari 2020 zetelen we om die reden ook in de Raad van Bestuur van CIFAL Flanders.


17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Geen armoede

Armoede beëindigen, overal en in alle vormen
 


Geen honger

Voedselzekerheid, verbeterde voeding en duurzame landbouw


Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden
 


Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen


Gendergelijkheid

Gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes


Schoon water en sanitair

Toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair


Betaalbare en duurzame energie

Toegang tot betaalbare, duurzame en moderne energie


Waardig werk en economische groei

Inclusieve, duurzame en waardige tewerkstelling
 


Industrie, innovatie en infrastructuur

Stimulans voor duurzame industrialisering en innovatie


Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid in en tussen landen terugdringen

 


Duurzame steden en gemeenschappen

Inclusieve, veilige en duurzame gemeenschappen
 


Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren


13. Klimaatactie

De klimaatverandering en haar impact bestrijden
 


14. Leven in het water

Duurzaam beheer van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen


15. Leven op het land

Duurzaam beheer van ecosystemen op het vasteland


16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vreedzame, inclusieve en duurzame samenlevingen


17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wereldwijd netwerk voor duurzame ontwikkeling
 


Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering

Elk jaar rapporteren we over de ecologische en maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van de SDG’s. Ons jaarverslag geeft een goed beeld van waar we nu staan. Want duurzaam ondernemen is nooit af.