Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsicoon helpt je makkelijk te kiezen voor onder andere producten en diensten waar een concrete inspanning geleverd is om dieren een betere levenskwaliteit te bieden. Bovendien houden we de vinger aan de pols en bekijken we hoe we de omstandigheden stelselmatig nóg kunnen verbeteren.

Initiatieven rond dierenwelzijn

De nieuwe welzijnskip van Colruyt Group: beter welzijn voor vleeskippen

Tegen 2026 komen kuikens rechtstreeks in hun stal uit en passen we striktere dierenwelzijnscriteria toe, gebaseerd op het Better Chicken Commitment.

Dier- en milieuvriendelijke eieren

Met extra productienormen, onze ban van kooi-eieren en de introductie van witte en Respeggt-eitjes, gaan we voor een duurzamer assortiment.

Verantwoord antibioticagebruik bij dieren

Via lastenboeken, controle en monitoring volgen we het antibioticagebruik bij dieren gekweekt voor vlees van eigen merken nauwgezet op.

Biologisch varkensvlees van eigen bodem

Samen met onze (bio)varkenskwekers leveren we inspanningen om het welzijn van de dieren te verbeteren. En daar wint iedereen bij.

Dierenwelzijn bij runderen

We garanderen het welzijn van runderen via de Belbeef-standaard, het biolabel en de rechtstreekse samenwerking met Belgische producentenorganisaties.

Konijnen uit diervriendelijke parksystemen

Colruyt Group engageert zich voor het welzijn van vleeskonijnen. We kiezen voor konijnen uit diervriendelijke parksystemen in België.