Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsicoon helpt je makkelijk te kiezen voor onder andere producten en diensten waar een concrete inspanning geleverd is om dieren een betere levenskwaliteit te bieden. Bovendien houden we de vinger aan de pols en bekijken we hoe we de omstandigheden stelselmatig nóg kunnen verbeteren.

Initiatieven rond dierenwelzijn

Dierenwelzijn bij runderen

We garanderen het welzijn van runderen via de Belbeef-standaard, het biolabel en de rechtstreekse samenwerking met Belgische producentenorganisaties.

Konijnen uit diervriendelijke parksystemen

Colruyt Group engageert zich voor het welzijn van vleeskonijnen. We kiezen voor konijnen uit diervriendelijke parksystemen in België.

Verdoofd slachten en audits in slachthuizen

Onze winkels verkopen alleen vers vlees en bereidingen van verdoofd geslachte dieren. Dat verifiëren we met eigen en onafhankelijke controles.

Verantwoord antibioticagebruik bij dieren

Via lastenboeken, controle en monitoring volgen we het antibioticagebruik bij dieren gekweekt voor vlees van eigen merken nauwgezet op.

De nieuwe welzijnskip van Colruyt Group: beter welzijn voor vleeskippen

Tegen 2026 komen kuikens rechtstreeks in hun stal uit en passen we striktere dierenwelzijnscriteria toe, gebaseerd op het Better Chicken Commitment.

Dier- en milieuvriendelijke eieren

Met extra productienormen, onze ban van kooi-eieren en de introductie van witte en Respeggt-eitjes, gaan we voor een duurzamer assortiment.