Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsicoon helpt je makkelijk te kiezen voor onder andere producten en diensten waar een concrete inspanning geleverd is om dieren een betere levenskwaliteit te bieden. Bovendien houden we de vinger aan de pols en bekijken we hoe we de omstandigheden stelselmatig nóg kunnen verbeteren.

Initiatieven rond dierenwelzijn

Biologisch varkensvlees van eigen bodem

Samen met onze (bio)varkenskwekers leveren we inspanningen om het welzijn van de dieren te verbeteren. En daar wint iedereen bij.

Dier- en milieuvriendelijke eieren

We bannen kooi-eieren en introduceren extra productienormen, witte eitjes en eitjes uit haanvriendelijke broeierijen; voor een duurzamer assortiment.

De nieuwe welzijnskip van Colruyt Group: beter welzijn voor vleeskippen

Tegen 2026 komen kuikens rechtstreeks in hun stal uit en passen we striktere dierenwelzijnscriteria toe, gebaseerd op het Better Chicken Commitment.

Verdoofd slachten en audits in slachthuizen

Onze winkels verkopen alleen vers vlees en bereidingen van verdoofd geslachte dieren. Dat verifiëren we met eigen en onafhankelijke controles.

Konijnen uit diervriendelijke parksystemen

Colruyt Group engageert zich voor het welzijn van vleeskonijnen. We kiezen voor konijnen uit diervriendelijke parksystemen in België.

Dierenwelzijn bij runderen

We garanderen het welzijn van runderen via de Belbeef-standaard, het biolabel en de rechtstreekse samenwerking met Belgische producentenorganisaties.