Hoe berekenen we de Eco-score?

Met de Eco-score willen we de volledige milieu-impact van voedingsproducten in kaart brengen. Ja, echt de vólledige impact. Zo kunnen wij ons assortiment verder verduurzamen en kan jij bewust duurzamere keuzes maken. Om die impact te berekenen, houden we rekening met heel wat verschillende gegevens en criteria. Enerzijds met factoren die doorheen de levenscyclus van een product invloed hebben op het milieu en anderzijds met extra plus- en minpunten zoals toegekende duurzaamheidslabels.

Van boer tot bord

Wil je de volledige milieu-impact van een product weten, dan moet je de hele weg bekijken die het aflegt. De ‘levenscyclus’, zeg maar: van de grondstof, de productie, de verdeling en het verbruik tot de afvalverwerking.

Om de ecologische impact van die cyclus te kennen, gebruiken we de resultaten van de levenscyclusanalyses in de databank Agribalyse. Die worden berekend op basis van de PEF-methode (Product Environmental Footprint) en houden rekening met verschillende factoren:

  • Klimaatverandering
  • Aantasting van de ozonlaag
  • Ioniserende straling
  • Land-, water- en energiegebruik
  • Land-, water- en luchtverontreiniging
    (fijnstof, verzuring, eutrofiëring …)
  • Uitputting van grondstoffen

Bonuspunten verdienen!

Naast de levenscyclus van een product, beïnvloeden ook andere elementen het milieu. De bescherming van de biodiversiteit bijvoorbeeld, of de gevolgen van plastic voor de oceanen. Net als de milieueisen die verschillen van land tot land. Daarom houden we rekening met extra criteria bij de beoordeling van de milieu-impact van een product. En dus kunnen producten bijkomende plus- of minpunten verdienen.

Gegevens verzamelen

De berekeningswijze van de Eco-score is een robuuste methode ontwikkeld door een Frans Collectief (score-environnemental.com. Aangezien het erg complex is om een levenscyclusanalyse van een product te maken, gebruikt de Franse methodologie daarvoor gemiddelde waarden voor eenzelfde productcategorie, zoals koekjes met chocolade. Die vinden we in de databank ‘Agribalyse’.

De specifieke gegevens die nodig zijn om plus- en minpunten toe te kennen, zijn veelal beter beschikbaar. Op de verpakking bijvoorbeeld. Toch vinden we ook daar niet altijd de nodige info. De producent kan natuurlijk extra informatie geven of op het etiket toevoegen om de Eco-score te berekenen.

Hoe meer specifieke gegevens we hebben, hoe juister de score is. We willen merken dan ook aanmoedigen om transparant te zijn en de nodige gegevens te verstrekken. Stap voor stap werken we eraan om nog meer data te verzamelen en zo de methode te verfijnen, zodat de Eco-score nog beter afgestemd is op de Belgische markt.

Dankzij de labels (A, B, C, D of E) krijg jij in een oogopslag informatie over de milieu-impact van een product. En kan je verschillende producten vergelijken. Zo wordt milieubewust kiezen kinderspel. Dankzij de labels (A, B, C, D of E) krijg jij in een oogopslag informatie over de milieu-impact van een product. En kan je verschillende producten vergelijken. Zo wordt milieubewust kiezen kinderspel.

Waar vind je de Eco-score?

De Eco-score van heel wat voedingswaren van onze eigen merken Boni Selection, Boni Selection Bio, Spar, Graindor en Colruyt Laagste Prijzen vind je makkelijk via de Xtra-app. Scan de barcode van je product via de optie 'Productinfo'.

Een voorbeeld

We vergelijken twee producten van Boni Selection Bio, de bio honing in een glazen bokaal en de vloeibare bio honing in een knijpfles. De eerste heeft een Eco-score A terwijl de tweede slechter scoort met een B. Het zijn beide bioproducten met een vergelijkbare herkomst. Hoe verklaren we het verschil? Hoewel de vloeibare honing 5 pluspunten scoort omdat het fairtrade is, verliest het product een pak punten op vlak van verpakking. De niet-recycleerbare plastic knijpfles krijgt– 12 minpunten, terwijl de glazen bokaal met metalen deksel slechts – 2 punten verliest.