Hoe berekenen we de Eco-score?

Met de Eco-score willen we de volledige milieu-impact van voedingsproducten in kaart brengen. Ja, echt de vólledige impact. Zo kunnen wij ons assortiment verder verduurzamen en kan jij bewust duurzamere keuzes maken. Om die impact te berekenen, houden we rekening met heel wat verschillende gegevens en criteria. Enerzijds met factoren die doorheen de levenscyclus van een product invloed hebben op het milieu en anderzijds met extra plus- en minpunten zoals toegekende duurzaamheidslabels.

De milieu-impact van een product berekenen: combinatie van levenscyclusanalyse en bonus-malussysteem

Van boer tot bord

Wil je de volledige milieu-impact van een product weten, dan moet je de hele weg bekijken die het aflegt. De ‘levenscyclus’, zeg maar: van de grondstof, de productie, de verdeling en het verbruik tot de afvalverwerking.

Om de ecologische impact van die cyclus te kennen, gebruiken we de resultaten van de levenscyclusanalyses in de databank Agribalyse. Die worden berekend op basis van de PEF-methode (Product Environmental Footprint) en houden rekening met verschillende factoren:

  • Klimaatverandering
  • Aantasting van de ozonlaag
  • Ioniserende straling
  • Land-, water- en energiegebruik
  • Land-, water- en luchtverontreiniging
    (fijnstof, verzuring, eutrofiëring …)
  • Uitputting van grondstoffen

Bonuspunten verdienen!

Naast de levenscyclus van een product, beïnvloeden ook andere elementen het milieu. De bescherming van de biodiversiteit bijvoorbeeld, of de gevolgen van plastic voor de oceanen. Net als de milieueisen die verschillen van land tot land. Daarom houden we rekening met extra criteria bij de beoordeling van de milieu-impact van een product. En dus kunnen producten bijkomende plus- of minpunten verdienen.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Life Cycle Assessment (LCA) bij Eco-score: impact van landbouw, verwerking, verpakking, transport, verkoop en consumptie van een product

Bonus-maluscriteria

Criteria voor bonus-malus bij Eco-score: productiemethode, verpakking, herkomst en biodiversiteit

Gegevens verzamelen

De berekeningswijze van de Eco-score is een robuuste methode ontwikkeld door een Frans Collectief. Aangezien het erg complex is om een levenscyclusanalyse van een product te maken, gebruikt de Franse methodologie daarvoor gemiddelde waarden voor eenzelfde productcategorie, zoals koekjes met chocolade. Die vinden we in de databank ‘Agribalyse’.

De specifieke gegevens die nodig zijn om plus- en minpunten toe te kennen, zijn veelal beter beschikbaar. Op de verpakking bijvoorbeeld. Toch vinden we ook daar niet altijd de nodige info. De producent kan natuurlijk extra informatie geven of op het etiket toevoegen om de Eco-score te berekenen.

Hoe meer specifieke gegevens we hebben, hoe juister de score is. We willen merken dan ook aanmoedigen om transparant te zijn en de nodige gegevens te verstrekken. Stap voor stap werken we eraan om nog meer data te verzamelen en zo de methode te verfijnen, zodat de Eco-score nog beter afgestemd is op de Belgische markt.

De Eco-score: dankzij de labels A, B, C, D of E krijg je in een oogopslag informatie over de milieu-impact van een product. En kan je verschillende producten vergelijken.. Dankzij de labels (A, B, C, D of E) krijg jij in een oogopslag informatie over de milieu-impact van een product. En kan je verschillende producten vergelijken. Zo wordt milieubewust kiezen kinderspel.

Een voorbeeld: de milieu-impact van honing

We vergelijken twee producten, vaste honing van Boni Bio in een glazen bokaal en de vloeibare honing van Boni in een knijpfles. De eerste heeft een Eco-score A terwijl de tweede slechter scoort met een B. Hoe verklaren we het verschil? De vloeibare honing verliest een pak punten op vlak van verpakking. De niet-recycleerbare plastic knijpfles krijgt– 12 minpunten, terwijl de glazen bokaal met metalen deksel slechts – 2 punten verliest.

Honing scannen

Wat is de milieu-impact van deze vaste honing?

Berekening Eco-score vaste honing Boni Bio: levenscyclus 82/100 + 9 bonuspunten = 91/100 = Eco-score A

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse vaste honing Boni Bio: de impact komt vooral van landbouw, verpakking en transport
Levenscyclusanalyse vaste honing Boni Bio: impact van landbouw, verwerking, verpakking, transport, verkoop, consumptie

Berekend op basis van gegevens uit de databank 'Agribalyse'

Bonus-maluspunten

Bonus-maluspunten vaste honing Boni Bio: bio-productie / verpakking uit glas, metaal en papier / 25 % uit Argentinië / geen bedreigde diersoorten of schaarse ingrediënten

Berekend op basis van gegevens op het etiket of van de producent

Wat is de milieu-impact van deze vloeibare honing?

Berekening Eco-score vloeibare honing Boni Bio: levenscyclus 82/100 - 3 punten = 79/100 = Eco-score B

Als een product verpakt is in niet-recycleerbaar materiaal, kan het niet hoger dan een Eco-score B krijgen.
De score is dan maximaal 79/100.

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse vloeibare honing Boni Bio: de impact komt vooral van landbouw, verpakking en transport
Levenscyclusanalyse vloeibare honing Boni Bio: impact van landbouw, verwerking, verpakking, transport, verkoop, consumptie

Berekend op basis van gegevens uit de databank 'Agribalyse'

Bonus-maluspunten

Bonus-maluspunten vloeibare honing Boni Bio: bio-productie / verpakking uit niet-recycleerbaar plastic / 30 % uit Nicaragua / geen bedreigde diersoorten of schaarse ingrediënten

Berekend op basis van gegevens op het etiket of van de producent

Een belangrijke voetnoot over transport en verpakking

Agavesiroop van Boni met Eco-score C is een goed voorbeeld om aan te tonen hoe de Eco-score met meer factoren rekening houdt dan transport en verpakking. Dat zijn twee factoren die meteen heel zichtbaar zijn voor de klant en waar consumenten zich dan ook vaak vragen bij stellen. Dat deze agavesiroop Eco-score C krijgt en de honing Eco-score A heeft veel te maken met de factor ‘Verkoop’ uit de levenscyclusanalyse.

Andere grote factoren die de Eco-score beïnvloeden bevinden zich vaak bij ‘Landbouw’: gebruik van meststoffen of pesticiden, verwerking of waterverbruik. Wat je eet blijft vaak ook belangrijker dan de afstand die het product aflegt. Zo zal honing typisch een lagere milieu-impact hebben, ook al komt die uit verre landen.

Kortom: het gebruik van de Eco-score geeft een totaalbeeld. De levenscyclusanalyse is specifiek voor elke productgroep zoals honing. De Eco-score is specifiek voor elk product binnen de groep want houdt ook rekening met verschillende andere factoren via de bonus-malus. Net daar zit de meerwaarde van de Eco-score.

Berekening Eco-score vloeibare honing Boni Bio: levenscyclus 82/100 - 3 punten = 79/100 = Eco-score B

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse vloeibare honing Boni Bio: de impact komt vooral van landbouw, verpakking en transport
Levenscyclusanalyse vloeibare honing Boni Bio: impact van landbouw, verwerking, verpakking, transport, verkoop, consumptie

Berekend op basis van gegevens uit de databank 'Agribalyse'

Bonus-maluspunten

Bonus-maluspunten vloeibare honing Boni Bio: bio-productie / verpakking uit niet-recycleerbaar plastic / 30 % uit Nicaragua / geen bedreigde diersoorten of schaarse ingrediënten

Berekend op basis van gegevens op het etiket of van de producent

LP_image_mobile-eco-A-E.jpg
Alles wat je moet weten over de Eco-score

De Eco-score maakt milieubewust kiezen makkelijker. Dit label geeft je in een oogopslag informatie over de milieu-impact van een product.

LP_image_honing-scan.jpg
Een kleinere impact voor onze producten

De Eco-score helpt jou om duurzamer te consumeren. En hij helpt ons om de ecologische impact van onze eigenmerkproducten te verminderen.

LP_image_mobile-vrouw-scan.jpg
Zo verlaag jij je ecologische voetafdruk

De cijfers over de milieu-impact van voedsel liegen er niet om. Gelukkig kan je met jouw doordeweekse voedingskeuzes een groot verschil maken.