Spaarzaam met water

Elke waterdruppel telt. Voor energie- en voedselproductie, het milieu en het overleven van de mens. Maar de hoeveelheid bruikbaar water is beperkt en komt in het gedrang door droogte, enorm waterverbruik, vervuiling en verharde oppervlakten. Duurzaam watergebruik is hoogstnoodzakelijk.

Wat wij precies onder water verstaan, lees je in onze definities.

Hoe houdt Colruyt Group zijn watervoetafdruk zo klein mogelijk?

1. Circulair watergebruik

  • Avoid use: het juiste type water gebruiken voor de juiste toepassing. Geen drinkwater gebruiken wanneer dit niet nodig is.
  • Reduce: zuinig omgaan met water, bijvoorbeeld door installaties te optimaliseren.
  • Reuse & recycle: hemelwater en afvalwater maximaal opvangen en hergebruiken, al dan niet na waterzuivering.
  • Replenish: overtollig hemelwater bufferen en laten insijpelen naar de grondwaterlaag.

2. Watervoorraden beschermen

Zoveel mogelijk water in de natuurlijke waterkringloop houden en uit de riolering, dat is ons doel. Op onze sites streven we naar een minimale impact op het oppervlaktewater en het onderliggende grondwater. We kiezen voor waterdoorlatende verhardingen en voorzien boven- en ondergrondse systemen om het hemelwater in de grond te laten infiltreren.

3. Watervoetafdruk van ons aanbod verlagen

Landbouw is een van de grootste waterverbruikers, maar ook andere sectoren moeten niet onderdoen. We willen de watervoetafdruk van ons aanbod aan producten en diensten systematisch verlagen, alsook de ecotoxiciteit en eutrofiëring in zoet en zout water aanpakken. Hiervoor werken we samen met producenten en partners.

Onze doelstellingen en initiatieven

Afval- en hemelwater

Tegen 2025 komt 50 % van ons totale waterverbruik (exclusief drinkwater voor verkoop) uit hemelwater en afvalwater.

Status 2021

33,37%
Doelstelling 2025

Initiatieven rond 'Circulair watergebruik'

Nullozing hemelwater

We streven naar een nullozing van hemelwater in de riolering.


Samenwerking met producenten

Tegen 2024 hebben we minimum één pilootproject opgezet om diensten rond duurzaam waterbeheer te leveren aan primaire producenten.

Audits en standaarden

Tegen 2025 implementeren we onafhankelijke audits of waterstandaarden voor 70 % van het volume van verse groenten en fruit dat komt uit landen met een hoog waterrisico.

Water voor groenten en fruit

Tegen 2025 verminderen we het watergebruik voor verse groenten en fruit tot het beste niveau (best practice) in drie geselecteerde stroomgebieden.