Biodiversiteit: de natuur in harmonie

Enkel wanneer de natuur in evenwicht is, kunnen wij bestaan. Biodiversiteit is van cruciaal belang voor zuurstof, schoon water, vruchtbare grond, een stabiel klimaat, voeding, bouwmaterialen … Eén miljoen plant- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Hoog tijd om de balans te herstellen!

Wat wij precies onder biodiversiteit verstaan, lees je in onze definities.

Hoe wil Colruyt Group de biodiversiteit herstellen en verlies ervan tegengaan?

1. Aankoopbeleid met aandacht voor ecosystemen

Als retailer hebben we impact op de biodiversiteit via de producten in ons assortiment. In elk van onze waardeketens focussen we op respect voor de bestaande ecosystemen en goed biodiversiteitsbeheer: geen ontbossing of vernietiging van andere waardevolle ecosystemen, verantwoord gebruik van land en water, geen overexploitatie, geen overdadig gebruik van pesticiden en kunstmest, etc. We houden voor ons aankoopbeleid rekening met onder andere het land van herkomst en gaan in dialoog met onze leveranciers.

Voor de producten van onze eigen merken kiezen we maximaal voor grondstoffen met een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat.

2. Eigen terreinen biodiverser maken

Op onze eigen terreinen willen we kwalitatieve habitats creëren voor fauna en flora: bij onze winkels, tankstations, distributiecentra, kantoren, windturbines, zeeboerderij … We streven ernaar de beschikbare ruimte biodivers(er) in te vullen, inheems groen te voorzien en inheemse diersoorten aan te trekken.

Op onze eigen landbouwgronden besteden we aandacht aan de samenstelling van de bodem en de verbetering ervan door middel van regeneratieve landbouw, smart farming, teeltrotatieplannen en specifieke aanplanting.

3. Bewustmaking van de consument

Colruyt Group wil het algemene draagvlak en bewustzijn rond biodiversiteit verhogen. Via transparante informatie en de 
Eco-score op onze producten reiken we onze consumenten handvaten aan om bewust te consumeren en te kiezen voor producten gemaakt met aandacht voor de biodiversiteit.

 

Onze doelstellingen en initiatieven

We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Biodiversiteit op onze eigen sites’.


Initiatieven rond 'Biodiversiteit op onze eigen sites'

Bescherming en herstel van ecosystemen

Tegen 2030 weren we ontbossing en conversie van landgebruik voor producten uit risicovolle ketens.