Hoe bevorderen we de biodiversiteit?

Van winkels, distributiecentra, kantoren tot zelfs windturbines, onze eigen sites hebben een belangrijke impact op de biodiversiteit. Rekening houdend met de bestaande omgeving, streven we ernaar de beschikbare ruimte biodivers(er) in te vullen of te benutten, meer inheems groen te voorzien en inheemse diersoorten aan te trekken.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 19/07/2023

We vinden we het noodzakelijk dat wij, als grote firma, aandacht hebben voor biodiversiteit. De verscheidenheid aan plant- en diersoorten is namelijk cruciaal voor zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. En dus ook voor grondstoffen, bouwmaterialen, brandstof … Met onder meer de volgende grote en kleine initiatieven willen we op en rond onze terreinen kwalitatieve habitats creëren voor fauna en flora om zo ecosystemen te stimuleren, beschermen en herstellen.

Meer groen op onze terreinen

Kantoorgebouwen Wilgenveld met rondom een bloemenweide met o.a. korenbloem, kamille, akkerleeuwenbek en klaproos Bloemenweide op onze kantoorsite Wilgenveld in Halle.
  • Heel wat gebouwen kregen een groendak, met mossen, vetplanten, wilde bloemen, grassen en/of kruiden.
  • We hebben ook gebouwen met een groene gevel of verticale tuin. Een (deel van een) muur is er met planten begroeid; verschillende soorten vaste planten en grassen die samen een weelde aan biodiversiteit creëren.
Groendak Colruyt Wépion Het groendak van Colruyt Wépion biedt 405 m² plaats voor natuur en vertraagt de afvoer van regenwater.
icon-tree.png
65

groendaken in 2022

icon-tree.png
46

groengevels in 2022

icon-tree.png
725

m² groenaanleg
gemiddeld per site
in 2022

Aandacht voor dieren

  • We nemen verschillende initiatieven om inheemse diersoorten aan te trekken: vogelhuisjes bij een groengevel, insectenhotels op een bloemenweide … We plaatsen ook takkenrillen waar kleine diertjes zoals spinnen, kevers, muizen, egels en ook een heleboel vogels een nestplaats kunnen vinden. In zo’n takkenril vind je veel insecten, die dan weer dienen als voedsel voor de vogels. Ook onze beplanting kiezen we bewust. Zo zijn de gemengde hagen op onze parkings, vaak met haagbeuk en meidoorn, een populaire nestplaats bij vogels.
  • We leggen wadi’s aan: kunstmatige glooiingen waarin – bij hevige regen – het regenwater langzaam in de bodem kan sijpelen en zo de grondwaterreserves kan aanvullen. Onze wadi’s bieden een thuis aan padden, kikkers en salamanders.
Belevingstuin OKay Rotselaar met o.a. inheemse fruitbomen en -hagen, biodivers gazon en bijenhotel OKay Rotselaar kreeg een 18 are grote belevingstuin, mét bijenhotel.
  • Net naast het Hallerbos hebben we een nieuw bos geplant met 3.000 bomen. Zo krijgen heel wat dieren, zoals de boommarter, een groter leefgebied en werken we concreet aan de Europese natuurdoelen en de campagne Plan Boommarter. En ook verder van huis, in de Democratische Republiek Congo, investeren we met 12 miljoen bomen in het klimaat.
  • We richten onze buitenverlichting zo weinig mogelijk naar boven om vleermuizen en insecten niet te hinderen. De buitenverlichting aan ons distributiecentrum Dassenveld pasten we aan naar ledverlichting met ingebouwde reflectoren die strooilicht bijna tot nul reduceren. Zo storen we de natuurlijke habitat van planten en dieren zo weinig mogelijk.
Bosaanplant langs het Veugeleer in Halle
icon-permeable.png
45

wadi's in 2022

Grasbetontegels Via grasbetontegels kan regenwater in de grond sijpelen. Een goede zaak voor de omliggende beplanting en grondwaterreserves.

Wat willen we in de toekomst nog doen?

Onze initiatieven voor meer biodiversiteit op en rond onze terreinen willen we verderzetten, maar ook uitbreiden. Enkele ambities:

  • een volledig pesticidevrij groenbeheer;
  • meer groendaken op onze gebouwen;
  • tijdelijk braakliggende gronden zoveel mogelijk inrichten met natuur, in afwachting van een bouwproject;
  • meer grondgebonden groene gevels. Onze huidige groene gevels zijn meestal niet-grondgebonden. De planten wortelen in een substraat en krijgen water via een speciaal systeem. Bij grondgebonden systemen wortelen klimplanten in de ondergrond en halen ze hun water en voeding dus uit de bodem.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap