Samen leren en ontwikkelen, voor iedereen

We zijn ervan overtuigd dat mensen gráág hun volle potentieel ontdekken. Daarom trachten we leer- en ontwikkelmogelijkheden te stimuleren en laagdrempelig toegankelijk te maken, in alles wat we doen. Zo blijven we wendbaar en groeien we als mensen, als bedrijf en als samenleving.

Wat wij precies onder ‘leren en ontwikkelen’ verstaan, lees je in onze definities.

Hoe kijkt Colruyt Group naar leren en ontwikkelen?

We willen een bewust ontwikkelingsgerichte onderneming zijn en streven naar gelijkwaardige toegang tot leren en ontwikkelen. Hiervoor hanteren we volgende hefbomen:

  • Een veilige en uitdagende leeromgeving creëren.
  • Continu leren en ontwikkelen: elke activiteit biedt leer- en ontwikkelkansen.
  • Co-creatie en partnership: want groeien, doen we samen.

1. Opleidingen en leertrajecten voor medewerkers

Als onze mensen groeien, groeit ons bedrijf. Daarom werken we voor (en mét) onze medewerkers gepaste opleidingen en leertrajecten uit. Die sluiten zowel aan bij de gewenste competenties voor een bepaalde job, als bij de persoonlijke talenten, motivatie en ontwikkeldoelen van de medewerkers.

2. Inspirerend leren voor het brede publiek

Jong en oud kan bij Colruyt Group Academy terecht voor een gevarieerd aanbod van workshops, lezingen en webinars over actuele thema’s. Onze centra zijn verspreid over het hele land en stevig lokaal verankerd, onder andere door de samenwerking met plaatselijke verenigingen.

3. Kwaliteitsvol onderwijs voor jongeren

Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties beschikken vaak niet over gelijkwaardige toegang tot kennis en onderwijs. Via de stichting Collibri Foundation investeren we jaarlijks in de opleiding en vorming van jongeren in binnen- en buitenland, van het lager tot universitair onderwijs.

We verwelkomen binnen ons bedrijf ook heel wat jongeren en studenten in duaal leren trajecten (alternerend leren op school en op de werkvloer), stages of praktijklessen op verplaatsing. Daarnaast gaan we ook met hen in gesprek in tal van workshops, rondleidingen en gastcolleges.

4. Co-creatie met partners

Vanuit ons geloof in co-creatie en kruisbestuiving werken we nauw samen met leveranciers, producenten, kennisinstellingen, andere bedrijven en overheden. Zo willen we van elkaar leren en samen oplossingen vinden voor wereldwijde uitdagingen.

Onze doelstellingen en initiatieven

We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Continu leren en ontwikkelen’.


Initiatieven rond ‘Continu leren en ontwikkelen’