Milieu

Met het milieu-icoon zie je in één oogopslag welke producten en diensten je milieu-impact stapsgewijs verbeteren, en hoe we onze activiteiten verduurzamen. Zo wordt voor het milieu zorgen weer een stap makkelijker.

Initiatieven rond milieu

We geven voedseloverschotten zoveel mogelijk een nuttige bestemming via sociale organisaties, snelverkoop of verwerking tot andere producten.

Elk jaar verminderen we onze afvalstromen in verhouding tot onze omzet. Tegelijk recycleren we maximaal de reststromen.

Door materialen te hergebruiken, verminderen we de afvalstromen en verbruiken we minder primaire grondstoffen.

Onze groep gaat volop voor circulair waterbeheer. Met onder meer eigen zuiveringsinstallaties om afvalwater en hemelwater zinvol te hergebruiken.

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals propaan of ammoniak en onze liquid ice containers biedt grote milieuvoordelen.

Als lid van de Round Table on Responsible Soy, streven we naar een duurzame sojaproductie. En we stimuleren ook Belgische sojateelt.