Samenleving

Bevordert een product, initiatief of dienst een veilige, respectvolle en leefbare omgeving? Dan herken je dat aan het samenlevingsicoon. Door een initiatief met dat icoon te steunen of te kiezen voor een product met het samenlevingsicoon, draag je bij aan een betere maatschappij.

Initiatieven rond samenleving

Dat is het engagement van onze chauffeurs. Ook met technologieën als dodehoekcamera’s en sensibilisering op scholen, gaan we voor veiliger verkeer.

Elk jaar verminderen we onze afvalstromen in verhouding tot onze omzet. Tegelijk recycleren we maximaal de reststromen.

Als lid van de Round Table on Responsible Soy, streven we naar een duurzame sojaproductie. En we stimuleren ook Belgische sojateelt.

We zetten in op Belgische verankering en sourcing van onze agrovoedingsproducten, en zo ook op duurzamere lokale landbouw.

Ons internationaal ketenproject voor biologische honing uit Brazilië beoogt een leefbaar inkomen voor imkers en een positief effect op het milieu.

Via internationale projecten reiken we kleine landbouwproducenten in regio’s in ontwikkeling hefbomen aan om hun levensomstandigheden te verbeteren.