Samenleving

Bevordert een product, initiatief of dienst een veilige, respectvolle en leefbare omgeving? Dan herken je dat aan het samenlevingsicoon. Door een initiatief met dat icoon te steunen of te kiezen voor een product met het samenlevingsicoon, draag je bij aan een betere maatschappij.

Initiatieven rond samenleving

12 miljoen bomen voor zuivere lucht

Door 12 miljoen bomen aan te planten, willen we bij Colruyt Group actief onze resterende uitstoot broeikasgassen opvangen.

Medjoul dadels uit Marokko

Sinds januari 2023 vind je in onze winkels het resultaat van een nieuw ketenproject: dadels uit Marokko. Ontdek hoe die duurzaam tot bij jou geraken.

Productie hernieuwbare elektriciteit

We investeren fors in de productie van wind- en zonne-energie. Onze groenestroomproductie overtreft dan ook ons totale stroomverbruik.

Verantwoorde sojateelt in binnen- en buitenland

Als lid van de Round Table on Responsible Soy, streven we naar een duurzame sojaproductie. En we stimuleren ook Belgische sojateelt.

Hoffelijk en veilig vrachtvervoer

Dat is het engagement van onze chauffeurs. Ook met technologieën als dodehoekcamera’s en sensibilisering op scholen, gaan we voor veiliger verkeer.

Meer verse groenten en fruit uit België

Met die keuze ondersteunen Colruyt, Bio-Planet en OKay de Belgische landbouwers en beperken we import.