Samenleving

Bevordert een product, initiatief of dienst een veilige, respectvolle en leefbare omgeving? Dan herken je dat aan het samenlevingsicoon. Door een initiatief met dat icoon te steunen of te kiezen voor een product met het samenlevingsicoon, draag je bij aan een betere maatschappij.

Initiatieven rond samenleving

Duurzamere cashewnoten uit Benin

Onze heerlijke Boni-cashewnoten komen uit Benin. Sinds 2019 werken we er rechtstreeks samen met lokale boeren.

Zero-emissietransport voor goederen

Duurzaam vrachtvervoer, daar maken we ons werk van. Tegen 2035 zal al ons goederentransport zero-emissie zijn. Hier ontdek je hoe.

Slim en duurzaam goederenvervoer

Het kan! We vermijden zoveel mogelijk kilometers, kiezen voor alternatief transport en testen trekkers op waterstof en elektriciteit.

12 miljoen bomen voor zuivere lucht

Door 12 miljoen bomen aan te planten, willen we bij Colruyt Group actief onze resterende uitstoot broeikasgassen opvangen.

Duurzame mobiliteit voor medewerkers

We stimuleren alternatieve vervoersmodi en gedeeld woon-werkverkeer. En zetten in op regionale kantoren en groenere bedrijfswagens.

Naar minimale afvalstromen en maximale recyclage

Elk jaar verminderen we onze afvalstromen in verhouding tot onze omzet. Tegelijk recycleren we maximaal de reststromen.