12 miljoen bomen om onze resterende uitstoot op te vangen

Met een uitgebreid reductieprogramma wisten we de voorbije jaren onze broeikasgasuitstoot al drastisch te verminderen. Door 12 miljoen bomen te planten, willen we vanaf 2030 ook minstens het equivalent van onze resterende uitstoot opvangen.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 27/07/2023

Op weg naar netto-nul uitstoot

Onze initiatieven rond groene stroom, koeling- en verwarmingsoptimalisatie en de vergroening van ons transport zorgden al voor een mooie daling van onze broeikasgasuitstoot. In de toekomst zetten we in op een combinatie van enerzijds verdere uitstootvermindering en anderzijds CO2-captatie waarbij we minstens het equivalent van onze overige uitstoot via bosaanplant opvangen. We kiezen dus voor eigen captatie in plaats van de aankoop van carbon credits. Zo willen we vanaf 2030 een netto-nul uitstoot bereiken binnen scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. De som van enerzijds de broeikasgassen die we uitstoten (+) en anderzijds de CO2 die we uit de atmosfeer halen (-), is dan 0.

Het klimaatplan van Colruyt Group: een complementaire aanpak met zowel reductie- als compensatiemaatregelen.

Koen Baetens, directeur Colruyt Group Technics & Real Estate
Zelfs de meest vooruitstrevende technologie kan er niet voor zorgen dat we níets uitstoten. We blijven onze uitstoot verminderen, maar zochten dus ook een extra oplossing: CO₂ opvangen via bosaanplant.

Onze uitstoot en CO₂-captatie

Gerealiseerde directe uitstoot (ton CO₂-eq)
Verwachte directe uitstoot, met de huidige maatregelen (ton CO₂-eq)
Verwachte CO₂-captatie door bosproject (ton)

Vanaf de start van de bosaanplant, in 2022, zal het project steeds meer bijdragen aan CO2-captatie. Om tegen 2030 meer CO2 op te nemen dan we uitstoten. Eind 2023 stapten onze leveranciers Lotus Bakeries en Duvel Moortgat mee in dit bosproject. Door deze samenwerking compenseren we ook een deel van hun CO₂-uitstoot, wat bijdraagt aan scope 3 van ons plan voor minder CO₂-uitstoot.


Waarom bomen planten?

Bomen planten is momenteel een van de meest efficiënte maatregelen tegen klimaatverandering. Ze vangen koolstofdioxide op en nemen die op in hun biomassa (hout, blad of wortels). Bovendien verbeteren ze ook de bodem- en grondwaterkwaliteit en vergroten ze de biodiversiteit.

Locatie bosaanplant DRC Bomen zuiveren de lucht. Dankzij fotosynthese nemen ze CO₂ op en produceren ze O₂. Daarnaast kunnen ze ook andere schadelijke gassen opvangen.

Rekening houdende met de diverse boomsoorten die we aanplanten, zal het bos na 10 jaar elk jaar een ingeschatte hoeveelheid van 10 ton CO2 opnemen per hectare, of dus 100.000 ton in totaal. Ter vergelijking, een Belg stoot jaarlijks gemiddeld 8,34 ton CO2 uit.

INFOGRAPHIC: 12 miljoen bomen kunnen een ingeschatte hoeveelheid van 100.000 ton CO2 opnemen..

Waarom in de Democratische Republiek Congo?

Om echt impact te maken met bosaanplant is er een grote oppervlakte nodig. 10.000 hectare in dit geval, of zo’n 2,3 keer het Zoniënwoud. Niet evident in het dichtbevolkte België, maar wel mogelijk in het groene hart van Afrika: de Democratische Republiek Congo. Dat land is om verschillende redenen een ideale locatie:

De projectlocatie is momenteel sterk onderhevig aan roofbouw door houtkap en verbranding.

Verwerking van koffiebonen in Kivu Ons lopende koffieproject in Kivu bewijst de kracht van duurzaam ondernemen.
 • Colruyt Group heeft al verschillende positieve ervaringen met projecten in de Democratische Republiek Congo. Ook daarop blijven we verder inzetten.
  • In Kivu, in het oosten van het land, hebben we in 2016 een duurzaam ketenproject opgezet met een correcte prijs en gegarandeerde afzet voor wel 2.200 kleine koffieboeren.
  • Sinds 2018 zet onze stichting Collibri Foundation er ook in op vorming en begeleiding voor jonge boeren.
  • Colex, de exportafdeling van Colruyt Group, voorziet al heel wat Congolese supermarkten van verse en droge producten die anders moeilijk te vinden zijn in het land.
 • Ook de specifieke projectlocatie Kwango heeft verschillende troeven:
  • Er is voldoende plaats om het bosproject uit te voeren zonder dat daarbij conflicten ontstaan met de activiteiten van de lokale bevolking.
  • Kwango is relatief vlot bereikbaar dankzij de nabijheid van een nationale toegangsweg en de internationale luchthaven N'djili in Kinshasa. De projectlocatie ligt dicht bij de provinciehoofdstad Kenge.
  • Rondom de locatie liggen verschillende dorpen waarvan de inwoners bereid zijn mee te werken aan het project. Zo kunnen we ook de plaatselijke tewerkstelling een boost geven.
Kwango ligt in het zuidwesten van de Democratische Republiek Congo. De provincie grenst aan buurland Angola (in het zuiden) en aan de provincies Kwilu, Kasaï, Kongo Central en Kinshasa (respectievelijk ten noorden, oosten, westen en noordwesten). De provincie Kwango telt bijna 5,2 miljoen inwoners en is zo’n 90.000 km² groot: bijna drie keer groter dan België.
De belevingstuin van Okay Rotselaar heeft een biodivers gazon, bloemen- en klaverweide, bijenhotel, takkenril en zithoek. Een boost voor de biodiversiteit en voorbijgangers. Meer natuur op en rond onze gebouwen: van groendaken en -gevels tot deze belevingstuin bij Okay Rotselaar.

Ook meer groen in België

 • Met gemiddeld 725 m² groen per site investeren we meer dan de gemiddelde retailer in groenaanleg aan winkels, kantoren en distributiecentra. Goed voor gemiddeld 317 bomen en 2.603 m² bosplantsoen per jaar.
 • Langs het Veugeleer in Halle zorgden we voor de aanplant van 3.000 nieuwe bomen.
 • We kiezen steevast voor bosaanplant als compensatie voor ontbossing, bijvoorbeeld als gevolg van de bouw van een nieuwe site. De aanplant telt uitsluitend inheemse soorten en de oppervlakte is dubbel zo groot als het ontboste gebied.

Hoe werken we samen met de lokale bevolking?

De lokale verankering van het bosproject is voor ons van essentieel belang. Daarom gingen we samen met onze Congolese partners na hoe we voor de inwoners een meerwaarde kunnen betekenen. Resultaat? We zullen …

 • minstens drie jaar lang enkele honderden inwoners werkgelegenheid bieden;
 • infrastructuur voorzien: scholen, waterbronnen, een brug en medische post;
 • duurzame energie via zonnepanelen toegankelijk maken;
 • bomen planten die voor de inwoners (indirect) als voedselbron kunnen dienen: fruit, rupsen …;
 • de landbouwproductie ter plaatse verder stimuleren – met onder meer een honingkwekerij en verwerkingsinstallatie voor maniok – zodat de inwoners makkelijker in hun eigen voedsel kunnen voorzien, en die producten op termijn eventueel kunnen commercialiseren.
Inwoners van Kwango bij de aanplant van de bomen Met een duurzame samenwerking met de lokale bevolking en ondersteuning op lange termijn willen we een wezenlijk verschil maken, voor mens én planeet.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap