Onze missie & waarden

Bij Colruyt Group willen we met alles wat we ondernemen een positief verschil maken. Onze groepsmissie en de waarden die wij belangrijk vinden, vormen daarbij de cruciale leidraad. Ze geven aan waar we voor staan en zijn bepalend voor wat we realiseren.

Ons mens- en wereldbeeld

Alles wat we doen bij Colruyt Group vertrekt vanuit een positief mens- en wereldbeeld. Wij geloven in de maakbaarheid van het leven en de creatieve kracht van mensen om opportuniteiten te zien, te ondernemen en zelf de wereld te creëren waarin we willen leven. Voor onszelf en de generaties die na ons komen.

Onze groepsmissie

Onze groepsmissie vertelt ons waar het ons om te doen is. Ze geeft richting aan de creatieve kracht van mensen en laat hun natuurlijke energie optimaal stromen.

Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail.

Onze 9 waarden

Onze 9 waarden vormen het fundament van ons bedrijf en geven aan wat we als firma belangrijk vinden. Ze zijn historisch gegroeid en bepalend voor wie we zijn. De waarden fungeren als bron van inspiratie. Onze waarden leven slechts in de mate dat we ze ook toepassen in het werk van elke dag. Daartoe werd voor elke waarde een bijbehorend aandachtspunt gedefinieerd. In de mate dat we daar aandacht aan geven, beleven we onze waarden.

1. Dienstbaarheid

We staan graag ten dienste van onze klanten en collega’s en zetten elke dag opnieuw in op kwaliteit.

2. Eenvoud

We streven ernaar om de dingen te herleiden tot hun essentie om zo te komen tot maximale efficiëntie en effectiviteit.

3. Respect

We vertrekken van respect voor elk individu. Elke mens is gelijkwaardig, ongeacht verschillen in uiterlijk, cultuur, vaardigheden, interesses e.d. Ieder krijgt de kans zijn vakmanschap in te brengen en zich ten volle te ontwikkelen.

4. Samenhorigheid

Samen kunnen we meer dan alleen. Dit besef is de basis om als team aan de slag te gaan.

5. Geloof

We geloven in de capaciteit en de intentie van iedere medewerker om een positieve bijdrage te leveren en geven zo vertrouwen en zelfvertrouwen.

6. Hoop

We geven ons ten volle in alles wat we ondernemen, vanuit de overtuiging dat ons doel zinvol is. Hoop nodigt ons uit om de vereiste middelen en tijd te investeren, maar op een bepaald moment ook los te laten en open te staan voor de resultaten die volgen.

7. Ruimte

We nemen afstand en tijd om stil te staan en met open geest waar te nemen en op die manier ons bewustzijn te stimuleren.

8. Moed

Het vraagt durf om te ondernemen, wendbaar te blijven en de dingen permanent in vraag te stellen. Om kansen te benutten en door te gaan op nieuwe initiatieven. Ook als het tegenzit.

9. Kracht

We zijn ervan overtuigd dat mensen in hun kracht staan wanneer ze zichzelf kunnen ontplooien en arbeidsvreugde vinden in hun werk.

Onze waarden actief toepassen in het werk van elke dag straalt positief af op onze klanten. Zij zijn onze reden van bestaan. Zij voelen ons ondernemerschap en onze arbeidsvreugde, ons waardengedreven vakmanschap.

Onze historiek

Bekijk een overzicht van de sleutelmomenten in het verhaal van Colruyt Group, vanaf het prille begin tot vandaag.

Lees meer