Duurzaam ondernemen

Onze missie luidt: ‘Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail’, en dat is geen loze slogan. Met alles wat we ondernemen, willen we een positieve impact genereren. Zo maken we het verschil, ook voor de volgende generaties.

Onze kijk op duurzaam ondernemen

Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze activiteiten. Elke dag spannen we ons in om samen een zinvol verschil te maken, voor mens en planeet.

17 Sustainable Development Goals

Met onze duurzaamheidsinitiatieven dragen we actief bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Onze 12 werven

In ons duurzaamheidsbeleid focussen we op 12 thema’s. Voor elk ervan geloven we dat we een concrete impact kunnen realiseren, over de hele waardeketen.

Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering

Elk jaar rapporteren we over de ecologische en maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van de SDG’s. Ons jaarverslag geeft een goed beeld van waar we nu staan. Want duurzaam ondernemen is nooit af.

Lees ons jaarverslag