Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze missie luidt: ‘Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail’, en dat is geen loze slogan. Met alles wat we ondernemen, willen we een positieve impact genereren. Zo maken we het verschil, ook voor de volgende generaties.

Wat is duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)?

Duurzaam ondernemen? Dat is ondernemen met respect voor mens, maatschappij en milieu. Want alleen zo kunnen we ook blijven ondernemen. We zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf vanuit onze economische drive ook op sociaal en ecologisch vlak een positieve spiraal kunnen teweegbrengen. Dat doen we door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van ons ondernemerschap.

Door zorgzaam om te springen met grondstoffen bijvoorbeeld. Door slimme partnerships op te zetten of te innoveren in hernieuwbare energie of duurzame mobiliteit. Maar evengoed: door het klanten eenvoudiger te maken om milieubewuster te kiezen … En dat zijn maar enkele voorbeelden!

Wat betekent ‘people, planet, profit’?

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook wel eens samengevat als ondernemen met respect voor de drie p’s: people, planet, profit. Bij alles wat we doen vertrekken we vanuit een oprechte bekommernis om mens en maatschappij en streven we naar een juist evenwicht tussen economische, ecologische en sociale factoren. En daarbij kijken we altijd naar de lange termijn, zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van al het moois van onze planeet.

People

We geloven in de creatieve kracht van mensen. In al onze activiteiten koesteren en stimuleren we de sterke verbondenheid en wisselwerking met medewerkers, klanten, leveranciers, partners en de samenleving.

Planet

We verduurzamen continu onze eigen activiteiten en producten, met het oog op het creëren van een duurzame positieve impact. Daarbij zetten we ook sterk in op circulariteit, met een minimaal verbruik van grondstoffen en energie.

Profit

We zijn ervan overtuigd dat we door duurzaam te ondernemen, mee bouwen aan een wereld waarin we allemaal willen leven. We ondernemen met respect voor mensen en de draagkracht van de planeet, en dragen zo bij aan een zinvolle economische ontwikkeling. 

Veelgestelde vragen

Benieuwd naar voorbeelden van duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is structureel ingebed in al onze activiteiten. Dat vertaalt zich in 12 ‘werven’ en meer dan 150 concrete projecten en initiatieven. Van circulair bouwen over lage-energiewinkels tot internationale ketenprojecten: ontdek enkele voorbeelden van duurzaam ondernemen in de praktijk.

Ontdek onze duurzame initiatieven

Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze activiteiten. Elke dag spannen we ons in om samen een zinvol verschil te maken, voor mens en planeet.

Met onze duurzaamheidsinitiatieven dragen we actief bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

In ons duurzaamheidsbeleid focussen we op 12 thema’s. Voor elk ervan geloven we dat we een concrete impact kunnen realiseren, over de hele waardeketen.

Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering

Elk jaar rapporteren we over de ecologische en maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van de SDG’s. Ons jaarverslag geeft een goed beeld van waar we nu staan. Want duurzaam ondernemen is nooit af.

Lees ons jaarverslag