Onze kijk op duurzaam ondernemen

Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze activiteiten en onze bedrijfscultuur. Meer zelfs, sinds 2007 is ‘duurzaam meerwaarde creëren’ de kern van onze missie. Elke dag blijven we ons inspannen om samen een zinvol verschil te maken.

Waarom wil Colruyt Group duurzaam ondernemen?

  • Zorg voor het milieu: als onderneming doen we onvermijdelijk een beroep op grondstoffen en energiebronnen. Dat willen we doen met maximaal respect voor de aarde en haar natuurlijke grenzen. Want de planeet beschermen, is de toekomst beschermen. ‘Preventie’ – wat we niet verbruiken – vormt een rode draad doorheen onze aanpak.
  • Maximale efficiëntie: we willen met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning zorgen voor een maximum aan zinvolle economische meerwaarde en menselijke ontwikkeling.
  • Maatschappelijk verbonden: als retailer hebben we impact op onze medewerkers, klanten, leveranciers, partners, de samenleving … We willen zinvol zijn voor iedereen die van dicht of ver bij onze onderneming betrokken is.
DATS 24 workshop leerlingen
Jef Colruyt
Onze ambitie: een referentiepunt zijn voor duurzaam ondernemen en een inspiratiebron voor bewust consumeren, in de hele waardeketen.

Welke impact heeft Colruyt Group in de keten?

Als retailer met onze eigen productieafdelingen hebben we impact in de volledige toeleveringsketen.

  • Grondstoffen: we bouwen duurzame samenwerkingen op met leveranciers, landbouwers en andere stakeholders en controleren op het terrein.
  • Verwerking, transport en verkoop: met de verduurzaming van energieverbruik, watergebruik, goederentransport, enzovoort willen we negatieve effecten vermijden of reduceren. Tegelijk nemen we via innovatie een positieve voortrekkersrol op.
  • Gebruik: we informeren en inspireren onze klanten om bewustere keuzes te maken.
  • Afval/recyclage: we werken voortdurend aan innovatieve oplossingen voor verpakkingen, voedselverlies, hergebruik van materialen …

Hoe is ons duurzaamheidsbeleid opgebouwd?

Product, infrastructuur en mensen vormen de basis van ons duurzaamheidsbeleid. Voor die drie drijvende krachten willen we duurzaam meerwaarde creëren. Het doel? Via innovatie en samenwerking tastbare vooruitgang boeken op verschillende terreinen, onze ‘werven’. Dat doen we met meer dan 150 concrete projecten waarmee we ook bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ook onze klanten betrekken we bij onze inspanningen voor duurzaamheid met onze 'Stap voor stap'-thema’s.

12 werven

Voor elk van deze twaalf thema’s formuleren we doelstellingen om een positieve impact te realiseren, in iedere schakel van de keten.

17 Sustainable Development Goals

We dragen ons steentje bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

4 'Stap voor stap'-iconen

Met informatie en inspiratie over gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu willen we onze klanten helpen om bewuster te consumeren.

150 duurzame initiatieven

Om onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, zetten we heel wat concrete projecten op.

Hoe meten we hoe duurzaam we bezig zijn?

Geen schone schijn: we willen tastbare, daadwerkelijke impact genereren. Die meten we aan de hand van internationaal erkende en wetenschappelijk onderbouwde methodologieën, die naar alle facetten van duurzaamheid kijken, over de hele waardeketen/levenscyclus heen. Zoals de Product Environmental Footprint (PEF) en de Organisation Environmental Footprint (OEF).

Op die manier krijgen we inzicht in de werkelijke impact die we creëren met onze producten, diensten en organisatie, en waar we kunnen verbeteren. Enkel zo kunnen we de verschillende vormen van impact tegen elkaar afwegen en een goed evenwicht vinden, voor mens en planeet.

Warmtekrachtkoppeling