Een schonere atmosfeer met minder broeikasgassen

Door menselijke activiteiten zijn er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer. Die houden de warmte van de zon vast, met de opwarming van de aarde en klimaatverandering als gevolg. Om dit versterkt broeikaseffect en de luchtvervuiling tegen te gaan, moet de wereldwijde CO₂-uitstoot naar beneden.

Wat wij precies onder atmosfeer verstaan, lees je in onze definities.

Hoe wil Colruyt Group de klimaatverandering tegengaan?

1. Directe uitstoot van broeikasgassen verminderen

Al tientallen jaren zetten we ons in voor de preventie en reductie van onze directe broeikasgasemissies (scope 1 van het GHG Protocol). We hebben al onze activiteiten onder de loep genomen en vier domeinen bepaald waarop we de meeste CO₂-uitstoot en bijgevolg klimaatimpact hebben. En waarop we dus het hardst inzetten om deze te verlagen. Onze grootste CO₂-hotspots zijn:

We investeren voortdurend in innovatieve oplossingen om op elk van deze vier vlakken onze directe uitstoot van broeikasgassen te vermijden en te verminderen.

2. Indirecte uitstoot van broeikasgassen verminderen

Onze activiteiten brengen ook indirecte broeikasgasemissies met zich mee (scope 2 en 3 van het GHG Protocol). Zo hebben de producten in onze rekken en de materialen die we gebruiken, een indirecte impact op het klimaat. Aan de hand van LCA-analyses (life cycle assessments) bekijken we de volledige levenscyclus van deze producten en materialen: van grondstof tot productie, verpakking, transport, gebruik, afvalverwerking, recyclage … De factoren met de grootste impact op de klimaatverandering pakken we het eerst aan, in nauwe samenwerking met onze leveranciers.

Ook op het vlak van mobiliteit creëren we indirecte CO2-uitstoot: de verplaatsingen van onze klanten naar onze winkels, het woon-werkverkeer van onze medewerkers en het goederentransport dat we niet zelf organiseren. Dit vervoer willen we eveneens verduurzamen.

3. Broeikasgassen capteren

De CO2 die we toch nog uitstoten (binnen scope 1 en 2 van het GHG Protocol), capteren we opnieuw door een groot bos aan te planten. Bomen onttrekken namelijk CO2 uit de lucht door ze op te slaan in hun biomassa en zijn daarom een van de meest efficiënte oplossingen tegen de klimaatverandering.

Onze doelstellingen en initiatieven

Directe broeikasgassen

Tegen 2030 stoten we 42 % minder directe broeikasgassen uit (in absolute waarden) tegenover 2021.
 

Status 2021

Doelstelling 2030

Natuurlijke koelmiddelen

Tegen 2030 zijn alle winkels van Bio-Planet, Colruyt Laagste Prijzen en OKay uitgerust met een koelinstallatie die werkt op natuurlijke koelmiddelen.
 

Status maart 2022

35,7%
Doelstelling 2030

Liquid ice containers

Tegen eind 2022 zijn alle CO2-diepvrieskarren in de logistiek van Bio-Planet, Colruyt Laagste Prijzen en OKay vervangen door liquid ice containers.
 

Status maart 2022

94,0%
Doelstelling eind 2022

CO₂-captatie door bomen

Tegen 2030 bereiken we een netto-nul emissie binnen scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, via het aanplanten van een bos in de Democratische Republiek Congo.


Initiatieven rond 'Captatie van broeikasgassen'