Samen voor meer dierenwelzijn

Melk, eieren, vlees, wol, dons … Dieren bieden ons heel wat. En dus vinden wij het belangrijk om respectvol met hen om te gaan en te waken over hun welzijn.

Wat wij precies onder dierenwelzijn verstaan, lees je in onze definities.

Hoe zet Colruyt Group zich in voor het welzijn van dieren?

1. Meer dierenwelzijn in onze waardeketens

We zoeken continu naar betere levensomstandigheden voor alle dieren bestemd voor consumptie – inclusief bijproducten – en doen dit in de eerste plaats voor de producten van onze eigen merken. We focussen hierbij op de ‘vijf vrijheden’ van de Britse Farm Animal Welfare Council:

  • Vrij zijn van dorst, honger en onjuiste voeding
  • Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongemak
  • Vrij zijn van pijn, verwonding en ziektes
  • Vrij zijn van angst en chronische stress
  • Vrij zijn om natuurlijk, soorteigen gedrag te vertonen 
Een slapend biggetje

Uiteraard nemen we de wetgeving in acht, maar we doen ook extra controles en formuleren bijkomende vereisten in onze lastenboeken om deze vrijheden te garanderen. 

Het dierenwelzijn verbeteren, doen we in nauwe samenwerking met onze leveranciers, en breder met de sector en de bevoegde overheden.

2. Bewustmaking van de consument

Steeds meer consumenten houden bij het kopen van dierlijke producten bewust rekening met de wijze waarop de dieren zijn grootgebracht en verzorgd. Via ons gevarieerde assortiment en transparante informatie willen we onze klanten handvaten aanreiken om bewust te consumeren, met aandacht voor dierenwelzijn. Zo willen we een breed maatschappelijk draagvlak voor dierenwelzijn creëren.

Onze doelstellingen en initiatieven